Posted in Uncategorized

Луна Մայրենի թարգմանություն

sun-moon-northpole-300x224.jpg

Если посмотреть на Луну из космоса (для этого не надо напрягать воображение — есть снимки Луны, сделанные космонавтами), то мы увидим светло – серый шар, ярко освещенный Солнцем. Само же Солнце на фоне черноты космической бездны вы глядит ослепительно белым. Если же мы смотрим на Луну с Земли, то ее цвет будет меняться в зависимости от положения на небе. Когда Луна поднимается над горизонтом — это ярко оранжевый круг. Земля вращается вокруг своей оси. Луна все выше и выше поднимается над горизонтом, и ее цвет постепенно бледнеет. Оранжевый цвет переходит в желтый, затем в бело-желтый. Когда Луна находится над головой наблюдателя, ее цвет становится почти светло-серым. Что-то подобное происходит и с Солнцем. В полдень Солнце имеет желтовато белый цвет. Но на восходе и на закате оно бывает красным, оранжевым или розовым. Конечно, в действительности ни Луна, ни Солнце не меняют свой цвет. Ключ к разгадке в том, что мы смотрим на наши светила через толщу земной атмосферы. Смотреть на Луну или на Солнце через атмосферу, это все равно, что смотреть сквозь вуаль. Свет, прежде чем достигнуть наших глаз, проходит сквозь атмосферу. Это длинное путешествие меняет его спектральный состав. Азот, кислород и другие газы, из которых состоит воздух, взвешенные в нем частицы пыли, дым и другие загрязнения в атмосфере смещают спектр видимого света в красную сторону.

Եթե դուք նայում լուսնի ից տարածության (դուք չունեք լարում ձեր երեւակայությունը – կան պատկերներ Լուսնի կողմից ձեռնարկված , մենք կարող ենք տեսնել մի թեթեւ գորշ գնդակը, ուժեղ արեւի. Նույն  դեմ մթություն տարածության, դուք անդունդը նայում սպիտակ. Եթե մենք նայում Լուսնի Երկրից, իր գույնը կփոխվի, կախված դիրքից երկնքում. Երբ լուսինը բարձրանում է հորիզոնում մի պայծառ նարնջագույն շրջանով. Երկրի շրջանառում է իր առանցքի շուրջ. Լուսինը  ավելի բարձր հորիզոնում, եւ նրա գույնի աստիճանաբար մարում: անցնում է դեղին, ապա սպիտակ եւ դեղին: Երբ Լուսնի բարձր ղեկավարի դիտորդի իր գույնը դառնում է գրեթե գունատ գորշ: Նման մի բան է տեղի ունենում, ինչպես նաեւ արեւի. Կեսօրին, որ արեւը դեղնավուն սպիտակ. Սակայն, արեւածագի եւ մայրամուտի, դա կարմիր, նարնջագույն կամ վարդագույն: Իհարկե, իրականում, ոչ լուսինը, ոչ արեւը չի փոխել գույնը:  թել է, որ մենք նայենք մեր լույսի միջոցով հաստությամբ Երկրի մթնոլորտում: Տես լուսինն ու արեւը միջոցով մթնոլորտի, դա նման է փնտրում վարագույրի միջով: Թեթեւ նախքան մեր աչքերը, անցնում է մթնոլորտում. Այս երկար ճամփորդության փոխում է իր սպեկտրային կազմը: Ազոտ, թթվածին եւ այլ գազեր, որը բաղկացած է օդի եւ կասեցվել դրանում փոշու մասնիկները, ծխի եւ այլ աղտոտիչներ մթնոլորտում մի տեսանելի լույսի սպեկտրի տեղափոխվել կարմիր կողմին:

 

http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/pochemu-luna-i-solnce-menyayut-cvet/ .

Posted in Uncategorized

Մայրենի Սահյանական աշուն

Հոգնած ամպի մի պատառ
Քարափի հոնքին՝
Ծիածանի թևի տակ
Ավանդեց հոգին:

Հավքը բախվեց ուռենուն…
Ոստերից նրա,
Մոլորակներ թափվեցին
Քարերի վրա:

Ելավ քամին քարայրից,
Է՜խ, դու գիժ քուռակ,
Թավալ տվեց խոտերում
Ու մտավ պուրակ.

Ինչե՜ր արավ պուրակում,
Պարզ է ինչ կանի,-
Թրջված ու թավ մի պուրակ,
Մի քուռակ քամի…

Քացով տվեց ծառերին
Եվ շյուղահարեց,
Հրճվեց, թրջվեց, փռշտաց
Ու նորից պարեց:

Հանկարծ խրտնեց՝ պուրակում
Մոլորված ամպից,
Քառատրոփ սլացավ,
Ընկավ քարափից…

Վերը երկինք է վճիտ,
Ներքևը ձոր է,
Ամեն ինչ թարմ է այնպես,
Ամեն ինչ նոր է:

Առաջադրանքներ

Ընդգծված պատկերները նկարագրել:

Իմ կարծիքով  տղրությու կա այս բանաստեղտության մեջ և մոլորվածություն:

Անձրևից հետո… — ստեղծագործական աշխատանք:

Posted in Uncategorized

ՄԱՌԵՄԱԹԻԿԱ

08.10.2016 թ

1) Որո՞նք են ամենամեծ եւ ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ թվերը։ -20 և-10

2) Գրե՛ք ստորեւ բերված նախադասությունները՝ օգտագործելով + եւ – նշանները.
ա) Գիշերը օդի ջերմաստիճանը եղել է զրոյից 8 0 ցածր=-8, իսկ
ցերեկը՝ զրոյից 2 աստիճան բարձր=+2։

բ) Մեխիկո քաղաքը գտնվում է ծովի մակերեւույթից 2240 մ
բարձրության վրա=2240, իսկ Աստրախան քաղաքը՝ ծովի մակերեւույթից
25մ ցածր=-25։

3.Գծե՛ք թվային  ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+8), F (–5), կետերը,

4. Թվային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3,=  7  բնական թիվ  բ) 0 և 4,=3 բնական թիվ գ) 7 և 15=7 բնական թիվ:

5.Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝
ա) ամենափոքրը –7-ն է = -6,-5,-4,

բ) ամենամեծը –5-ն է = -6,-7,-8։

6.Գրե՛ք եւ ընթերցե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.
ա) –8,= 8   գ) +3, = -3   ե) –200,= 200   է) –32,= 32

բ) –11,= 11  դ) +18,= 18  զ) +137,= 137     ը) –41= 41։
7. Համեմատե՛ք թվերը.ա) – 8 < 7, գ) 3 > –13, ե) – 7 > –17,բ) – 9 >– 11, դ) 0 < – 4, զ) 1 > – 8։

8.Երեք գրքի համար վճարել են 4000 դրամ։ Առաջին գրքի գինը բոլոր գրքերի արժեքի 20 %-ն է։ Մյուս երկու գրքերի գների հարաբերությունը հավասար է 9 եւ 7 թվերի հարաբերությանը։ Ի՞նչ արժե գրքերից յուրաքանչյուրը։

Posted in Uncategorized

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

06.10.2016թ

Թեմա 1.10.

1. Քիմիական նյութերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։

Շրջակա միջավայրում կուտակված թունավոր թափոններն ու արտանետումները կործանարար ազդեցություն են թողնում կենսոլորդի վրա:

2. Բերել բնության մեջ հանդիպող նման երևույթների օրինականեր, առաջարկել միջոցներ դրանցից խուսափելւ համար։

Շրջակա միջավայրում թափոններից ստեղծվող կործանարար ազդեցությունից խուսափոլու համար ես կառաջարկել, որ կեղտոտ չպահել մեր միջավայրը:

3. Գործորանները ինչ ազդեցություն են թողնում  շրջակա միջավայրի վրա- Պատրաստել ուսումնական նյութ

Մեր քաղաքում կան տարբեր գործարաններ և այդ տարբեր գործարաններից դուրս են գալիս տարբեր նյութերով լցված ծուխեր: Ծխերը վնասում են մեզ, բնությանը և կենդանիների օդը:

Posted in Uncategorized

Կոմիտաս (Մայրենի)

Ճանապարհ ՝Կոմիտաս

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

Վերլուծություն

Օրինակ իմ կարծիքով այս բանաստեղտության իմաստը գեղեցիկ և սիրո ճանապարհի մասին է:Եվ իմ կարծիքով կենդանիների ու բույսերի, կյանքի և թրչուների մասին:

Posted in English, Uncategorized

Անգլերեն թարգմանություն

Text 11,page 11, to read and translate.

Թարգմանություն.

Մի օր դատավորը աշխատում էր իր սենյակում, երբ իր հարևանը վազեց ներս և ասաց.

-Եթե ինչ-որ մեկի կովը  սպանում է ուրիշի կովին, կովի սեփականատերը պատասխանատու է:

-Դա կախված է,-ասաց դատավորը:

-Լավ,-ասաց մարդը,- քո կովը սպանել է իմ կովին:

-Օհ,-պատասխանեց դատավորը,-ամեն մեկը  գիտի, որ կովը չի կարող մտածել մարդու նման, կովը պատասխանատու չէ, և դա նշանակում է, որ սեփականատերերը պատասխանատու չեն:

-Կներեք դատավոր,-ասաց այդ մարդը,- ես սխալ եմ արել: Նշանակում է իմ կովը սպանել է ձեր կովին:

Դատավորը մտածեց մի քանի վարկյան և ասաց.

-Երբ ես մտածում եմ դրա մասին ավելի ուշադիր, սկզբում ես մտածեցի այս գործը հեշտ չէ:

Եվ հետո նա շրջվեց դեպի  գրասենյակի աշխատողը և ասաց.

-Խնդրում եմ բերեք ինձ այն մեծ, սև գիրքը:

Posted in Uncategorized

Մայրենի

Գլուխ քսանիններորդ. ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲՈՒՄ

Առաջադրանքներ.

  • Հոմերի համար վիրավորական էր այդ դրամն ընդունելը — Ինչու՞:

Իմ կարծիքով Հոմերի համար վիրավորական էր, որովհետև նա ստանում էր այդ աշխատանքի համար և անարդար կլիներ: 

  • Ռոզալի Սիմս֊Փիբիթիի տված արծաթը նա գցեց այդ մարդու գլխարկի մեջ և շտապեց դեպի իր հեծանիվը։ — Ինչու՞ Հոմերը արծաթ դրամը տվեց այդ մարդուն:

Հոմերը այդ արծաթ դրամը տվեց այդ մարդուն, որովհետև նա չէր ուզում այդ դրամը կորցնել:

  • Արդեն նստել էր հեծանիվը և քսան յարդ հեռացել, երբ զգաց, որ ինչ֊որ վատ բան կար իր արարքի մեջ։ — Ի՞նչ վատ բան կար այդ արարքի մեջ: Իր սխալը ճի՞շտ ճանապարհով ուղղեց. ինչու՞:

Իմ կարծիքով Հոմերի արարքի մեջ վատ բանը այն էր, որ նա այդ մարդուն օգնեց ոչ թե իր գումարով այլ Ռոզալի: