Posted in Ֆիզիկա լաբարատոր աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա․․․Լաբորատոր աշխատանք

Մի քանի փորձեր կոնվեցիայից

Փորձ 1

 

Փորձ 2

 

Փորձ 3

Փորձի համար անրհաժեշտ է մարգանցովկա, ջուր և լուցկի:2.png
Convection_1.gif
Posted in Ֆիզիկա լաբարատոր աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա լաբարատոր աշխատանք․․․

Նախագիծ՝ Ֆիզիկական երևույթները բնության մեջ և կենցաղում

Աշխատանքի նպատակը․ պարզել թելավոր ճոճանակի տատանումների պարբերությունը և հաճախականության կախումները թելի երկարությունից։

Անհրաժեշտ պարագաներ․ անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալ՝ կցորդիչով և թաթով, վայրկյանաչափ կամ վայրկյանացույց սլաքով ժամացույն, չափերիզ։

Առաջին փորձ՝

Փորձի ընթացք․ Սեղանին դրեցի ամրակալը և նրա վերևի ծայրին կոցորդիչով ամրացրեցի թաթը։ Դրանից մոտ 100սմ երկարությամբ բելից կախեցի գնդիկն այնպես, որ փոքր-ինչ բարձր լինի սեղանից։ Չափերիզով չափեցի այդ ճոճոնակի թելի l երկրաությունը։ Գնդիկը շեղեցի հավասարակշռության դիրքից 8÷10սմ և բաց թողեցի։ Չափեցի N=40 լրիվ տատանումների ժամանակը։ Հաշվեցի տատանեումների T պարբերությանը և v հաճախությունը։

Հաշվարկ՝

l=100սմ=1մ

T=t/N=80:40=2վ

v=N/t=40:80=0,2Հց

 

Երկրորդ փորձ՝

Փորձի ընթացք․ Իսկ հիմա ամրակալից մոտ 25 սմ երկարությամբ թելից կախեցի գնդիկն այնպես, որ փոքր-ինչ բարձր լինի սեղանից։ Չափերիզով չափեցի այդ ճոճոնակի թելի l երկարությունը։ Գնդիկը շեղեցի հավասարակշռության դիրքից 2÷3սմ և բաց թողեցի։ Չափեցի N=40 լրիվ տատանումների ժամանակը։ Հաշվեցի տատանեումների T պարբերությանը և v հաճախությունը։

Հաշվարկ՝

l=25մ

T=t/N=42:40=1,05վ

v=N/t=40:42=0,9Հց

 

Փորձերի համեմատում՝

Առաջին փորձում գնդիկը շարժվում և կարատում է երկու անգամ դանդաղ, քան երկրորդ փոձում։

Posted in Ֆիզիկա լաբարատոր աշխատանք, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք.Ֆիզիկա

Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը և արագացող շարժման ուսումնասիրումը:

Աշխատանքի նպատակ՝.

  1. Համոզվել, որ ուսումնասիրվող շարժումը հավասարաչափ արագացող է:
  2. Սովորել ճանապարհի և ժամանակի օգնությամբ շարժման արագացումը հաշվել:
  3. Ունենալով շարժման ճանապարհը և արագացումը կարողանալ հաշվել ժամանակը:
  4. Զարգացնելնաշակերտների փորձական ( կարճ ժամանակմիջոցների չափումը) և հաշվողական հմտությունները:

1. Հավասարաչափ արագացող շարժման հիմնական բանաձև:

1)V=at  2)S=at2/2

2. (2)-րդ բանաձևից ստացվող բանաձևերը արագացման և ժամանակի:

(3) (4)