Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Ֆիզիկա տնային աշխատանք, Uncategorized

Աստղագիտությունը Հայաստանում։Նախագիծ

Հայկական աստղագիտություն, ըստ պատմական ու հնագիտական տվյալների՝ մ. թ. ա I հազարամյակի կեսերից Հայկական լեռնաշխարհում օգտվել են լուսնային, ապա՝ արեգակնային օրացույցից։ Դեռ վաղ միջնադարում հայերեն են թարգմանվել հույն գիտնականների աստղագիտական բնույթի աշխատություններ, իսկ մոլորակների հայկական անվանումները (Փայլածու, Լուսաստղ կամ Լուսաբեր, Հրատ, Լուսնթագ, Երևակ) գրեթե ճշգրտորեն համընկնում են դրանց հին հունական (մինչև մ. թ. ա. VI-IV դարերում գործածված) իմաստային անվանումներին։

Աստղագիտության ձևավորումը Հայաստանում

Աստղագիտությունը՝ որպես գիտություն, Հայաստանում ձևավորվել է VII դարերում՝ Անանիա Շիրակացու տիեգերագիտական ու տոմարագիտական աշխատություններով։ Շիրակացին ընդունել է Երկրի գնդաձևությունը, ճիշտ բացատրել Արեգակի և Լուսնի խավարումները, Ծիր կաթինին վերագրել է աստղային բնույթ։ Աստղագիտության և տոմարագիտության հարցերը XI դարերում լրջորեն քննարկել է Հովհաննես Սարկավագը «Պատճեն տոմարի» աշխատության մեջ, որտեղ տվել է տոմարագիտության հարցերի լրիվ շարադրանքը և հայկական օրացույցը համեմատել այլ ժողովուրդների օրացույցների հետ։ Միջին դարերում Հայաստանի վանական բարձրագույն դպրոցներում (Գլաձոր, Տաթև) դասավանդվել են «Տիեզերագիտություն» և «Տոմարագիտություն» առարկաները։

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք Ֆիզիկա․․․

Ջերմաքանակի հաշվում․ առաջադրանքներ

1.m=1կգ

λ=27*10 4/կգ

Q=?

Q=λm=27*10 4/կգ*4/կգg=27*10 4g=2,7*10 5g

λ-լյամթտա

2.m=5կգ

λ=27*10 5/կգ

Q=?

Q=λm=27*10 5/կգ*5/կգ g=27*10 5/կգ=135*10

3.t1=10°c

t2=1540°c

C=460 2/կգc

m=5տոննա=5000կգ

λ=27*10 4 2/կգ

Q=?

Q=cm*(t1-t2)

Q2=λm

Q=Q1=Q2

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք…

Ներքին էներգիա:Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները:Ջերմահաղորդման տեսակներ:

Նախապատրաստական աշխատանք `.

Ներքին էներգիան մարմինը կազմող մասնիկների  շարժման կինետիկ փոխազդեցության պոտենցյալ էներգիաների գումարն է:Ներքին էներգիա կարելի է փոխել երկու եղանակով:

  • Ջերմահաղորդում
  • Մեխանիկական աշխատանք կատարելով

Ջերմահաղորդման տեսակներն են `.

  • Ջերմահաղորդականություն
  • Կոնվեցիա
  • Ճառագայթում

Q-Ջերմաքանակ

M-քանակ ծավալ

T-նյութի ջերմարական փոփոխություն

Q∼m

Q∼t

t=t2-t1

Q=cmt

 

 

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք.Ֆիզիկա

Տարբերակ 1

1.Մեխանիկական շարժում:

2.Հետագիծը ուղիղ գիծ է:

3.Վագոնի անիվները:

4.Հավասարաչափ:

Տարբերակ 2

1.Հետագիծ

2.Որոշակի ժամանակամիջոց

3.Վագոնում քայլող ուղևորի նկատմամբ

4.Երկրի շարժումը իր առանցքի շուրջը

Տարբերակ 3

1.Անցած ճանապարհ

2.Մարմնի դիրքր փոփոխությունը այլ մարմինների նկատմամբ

3.Ոտնակները իրենց պտտման ընթացքում

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք |||

Նպատակ՝

կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը՝

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝

Չափագլան, լծակավոր կշեռք, կշռաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիններ որոնց խտությունը պետք է որոշել , թել միլիմետրային բաժանումներով քանոն:

Աշխատանքի ընթացքը՝

Քանոնով չափեք ուղղանկյունի ձև ունեցող մարմին a, b և c կողերի երկարությունը և նրա ծավալը հաշվեք v=ab

a=

b=2սմ

c=

v=abc

m=

p=m/v