Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք Ֆիզիկա․․․

Ջերմաքանակի հաշվում․ առաջադրանքներ

1.m=1կգ

λ=27*10 4/կգ

Q=?

Q=λm=27*10 4/կգ*4/կգg=27*10 4g=2,7*10 5g

λ-լյամթտա

2.m=5կգ

λ=27*10 5/կգ

Q=?

Q=λm=27*10 5/կգ*5/կգ g=27*10 5/կգ=135*10

3.t1=10°c

t2=1540°c

C=460 2/կգc

m=5տոննա=5000կգ

λ=27*10 4 2/կգ

Q=?

Q=cm*(t1-t2)

Q2=λm

Q=Q1=Q2

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք․․․

Վ․ Լուկաշիկ, էջ 117, խնդիր 876

876. m=20կգ

t1=-10°C

t=0°C

C1=2100Ջ/կգ°C

λ=34*104Ջ/կգ

C2=4200Ջ/կգ°C

t2=100C

Q-?

Q1=m(t-t1)=2100Ջ/կգ 20կգ (0°C-10°C)=+10

Q2=λm

Q3=C2m(t2-t)

Q=Q1+Q2+Q3

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք…

Ներքին էներգիա:Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները:Ջերմահաղորդման տեսակներ:

Նախապատրաստական աշխատանք `.

Ներքին էներգիան մարմինը կազմող մասնիկների  շարժման կինետիկ փոխազդեցության պոտենցյալ էներգիաների գումարն է:Ներքին էներգիա կարելի է փոխել երկու եղանակով:

  • Ջերմահաղորդում
  • Մեխանիկական աշխատանք կատարելով

Ջերմահաղորդման տեսակներն են `.

  • Ջերմահաղորդականություն
  • Կոնվեցիա
  • Ճառագայթում

Q-Ջերմաքանակ

M-քանակ ծավալ

T-նյութի ջերմարական փոփոխություն

Q∼m

Q∼t

t=t2-t1

Q=cmt

 

 

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք.Ֆիզիկա

Տարբերակ 1

1.Մեխանիկական շարժում:

2.Հետագիծը ուղիղ գիծ է:

3.Վագոնի անիվները:

4.Հավասարաչափ:

Տարբերակ 2

1.Հետագիծ

2.Որոշակի ժամանակամիջոց

3.Վագոնում քայլող ուղևորի նկատմամբ

4.Երկրի շարժումը իր առանցքի շուրջը

Տարբերակ 3

1.Անցած ճանապարհ

2.Մարմնի դիրքր փոփոխությունը այլ մարմինների նկատմամբ

3.Ոտնակները իրենց պտտման ընթացքում

Posted in Ֆիզիկա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք |||

Նպատակ՝

կարողանալ որոշել պինդ մարմնի խտությունը՝

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝

Չափագլան, լծակավոր կշեռք, կշռաքարեր, ուղղանկյունանիստ և կամայական ձևի ոչ մեծ պինդ մարմիններ որոնց խտությունը պետք է որոշել , թել միլիմետրային բաժանումներով քանոն:

Աշխատանքի ընթացքը՝

Քանոնով չափեք ուղղանկյունի ձև ունեցող մարմին a, b և c կողերի երկարությունը և նրա ծավալը հաշվեք v=ab

a=

b=2սմ

c=

v=abc

m=

p=m/v