Posted in Ուսումնական շաբաթ

ՄԱԹԵՄԱԹԻԿԱ

17.10-23.10.2015

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹ

1.

Գրի՛ր   մի թիվ,  որում լինի.

3 հազարյակ  2 հարյուրյակ  4 տասնյակ  1 միավոր-3241

2.

Գտնել այն բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնց գրառման համար օգտագործվում են միայն 2  թվանշան:

10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99=4828

3.

48*** և 45**** թվերի մեջ ջնջված են մի քանի թվանշաններ: Թվերի  միջև       < կամ > նշաններից ո՞րը կարելի է գրել:

48***<45****

4.

Գտի՛ր այն բոլոր եռանիշ թվերի գումարը, որոնք  սկսվում  են 4-ով և ունեն 4 տասնյակ:

440+441+442+443+444+445+446+447+448+449=4455

5.

Գտիր  քառանիշ թիվ, որը վերջանա 7 թվանշանով, և մեծ լինի 9788-ից:

9797

6.

Պարանի երկարությունը 2 մ 3 սմ 8 մմ է: Քանի՞ մմ երկարություն ունի պարանը:

պարան-2 մ 3 սմ 8 մմ

քանի մմ երկարություն-?

լուծում

 1. 2մ-2000մմ
 2. 3սմ-30մմ
 3. 2000+30+8=2038մմ

Պատ՝.2038մմ

7.

Երկու թվերից  որն է  ավելի մեծ․

ա․ 12374՚>   9832   ,

8129>   8125   ,

10.001.110>      1.001.100

բ․  817263 >   12847  ,

128347  >     92374  ,

83.748.590<      182900011

8.

Դասարանի 48 աշակերտներից 17-ն աղջիկներ են,մնացածը՝ տղաներ։ Դասարանում աղջիկներն են ավելի շատ, թե տղաները։

48աշ.

աղջիկ-17

Դասարանում աղջիկներն են ավելի շատ, թե տղաները-?

լուծում

 1. 48-17=31տղա

Պատ՝.Տղա ավելի շատ

9.

Աշակերտը   կարդալով   օրական 25 էջ,  6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։Քանի՞ էջ կա  գրքում։

օր-25էջ

6օր-գրքի կես

Քանի՞ էջ կա  գրքում-?

Լուծում

 1. 25×6=150էջ
 2. 150×2=300էջ

Պատ՝.300էջ

10.

Հավաքած խաղողը  տեղավորեցին 12  արկղում  և    36 զամբյուղում։ Յուրաքանչյուր  արկղում տեղավորվել է  20 կգ․ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15 կգ․։Քանի՞ կիլոգրամ խաղող հավաքեցին։

խաղող-12արկղում36զամբյուղ

Յուր.արկղում-20կգ

յուր.զամբյուղ-15կգ

քանի խաղող-?կգ

լուծում

 1. 20×12=240կգ
 2. 36×15=540կգ
 3. 240+540=780կգ

Պատ՝.780կգ

11.

Գրի’ր   թվանշաններով

873հազար=873.000             1003 միլիոն=1.003.000.000

610միլիարդ=610.000.000.000            1700միլիոն=1.007.000.000

12.

Վերանորոգման  ժամանակ առաջին սենյակի հատակը ներկելու համար ծախսվել է 39կգներկ,իսկ երկրորդ սենյակի հատակի համար` երեք անգամ պակաս:Քանի՞  կիլոգրամովպակաս ներկ է ծախսել երկրորդ սենյակի հատակը ներկելիս:

լուծում

 1. 39:3=113կգ
 2. 39-13=26կգ

Պատ՝.26կգ-ով

13.

Այգում աճող ծառերից 78-ը ծիրանենիներ են: Դեղձենիները ծիրանենիներից 6անգամպակաս են,իսկ խնձորենիները`11-ով ավելի,քան դեղձենիները և  ծիրանենիներըմիասին:Քանի՞ խնձորենի կա այգում:

լուծում

 1. 78:6=13
 2. 78+13=91
 3. 91+11=102

Պատ՝.102խնձորենի

14.

Աստղանիշները  թվով փոխարինելով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն

ա)21+67=88         բ)73+26=99        գ)352-176=176        դ)451-269=182

ե)   (18+14)+30=62        զ)(70-26)+20=64

15.

Լրացրու՛ բաց թողած փակագծերը  այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն

ա) (3+7)x2)-5=15        բ) 18-(8:2+5)=9        գ)(2×3+4):2=5       դ)5+(12-8):2)=7

ե) (18:(6-3)+7=13       զ)22-(20:(2+3)=18        Է)17-(24:(2+4)=13

16.

Նավն առաջին օրում անցել է 300 կմ, ընդ որում առաջին օրը երկու անգամ ավելի երկարճանապարհ է անցել,քան երկրորդ օրը: Յուրաքանչյուր օրը քանի՞ կմ  է անցել:

Լուծում

 1. 300:2=150կմ

Պատ՝.առաջին օր 300կմ

երկրորդ օր 150կմ

17.

Հաշվիր հարմար եղանակով

11×98 +2×11=11x(98+2)=11×100=1100

34×340 +34×640=34x(640+340)=34×1000=34000

234×18+234×2 +234×980=234x(980+18+2)=234×1000=234.000
Լրացուցիչ: 18

Հետևյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների  գումարի տեսքով:

324=300+20+4

133=100+30+3

200009=200.000+9

20201=20.000+200+1

19.

Միանիշ թվի գրառմանը կցագրի՛ր նույն թվանշանը:Քանի՞ անգամ  կմեծանա թիվը:

11 անգամ

20.

Գտի՛ր 1-ից մինչև 10 թվերի գումարը:Գտի՛ր հաշվման հարմար (հեշտ) եղանակ:

(1+2+3+4)+(5+6+7+8+9)=45

21.

537 թիվը 310-ով փոքր է մեկ ուրիշ թվից:Ի՞նչի  հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը:

լուծում

 1. 547+310=847
 2. 547+847=1394

Պատ՝.1394

22.

Քանի՞ երկնիշ թիվ կա,որոնց գրառման մեջ՝

ա) 5-ը առաջին թվանշանն է-10թիվ

բ)6-ը վերջին թվանշանն է-9թիվ

ՄԱԹԵՄԱԹԻԿԱ ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՈՒՄ #4

16.10.2015

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 25:
ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՈՒՄ #4

1. Ո՞ր թիվն է ավելի  մեծ, ընդգծի՛ր.
          1237   և   10900
 490901245  և   4909010245
                12  և   102

2.Գրի՛ր այն բոլոր բնական թվերը,  որոնք
 աստղանիշի փոխարեն տեղադրելիս ստացվում
 է ճիշտ անհավասարություն:

1,2,3 < 4
1,2,3,4,5 +5 < 11

3.Ի՞նչ  թիվ է գրված միլիոնավորների  կարգում.
14309000-4
2357891-2
101010101010-0

4.Հաշվի՛ր հարցերով.
5208: 24+ (123X11 – 999)  x 51
1.123×11=1353
2.1353-999=354
3.354×51=1854
4.5208:24=217
5.217+18054=18071
5.Գիրքն ունի 1250 էջ: Նարեն կարդաց 250 էջ: 
Մնացած  էջերի քանակը  քանի՞ անգամ է
 մեծ կարդացած էջերի քանակից:
համառոտագրություն
գիրք-1250էջ
կարդաց-250էջ
Մնացած  էջերի քանակը  քանի՞ անգամ է
 մեծ կարդացած էջերի քանակից:
լուծում
1) 1250-250=1000էջ
2) 1000:250=4անգամ
Պատ՝.4անգամ

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐԻ՛Ր  ՆՈՐ ԼՈՒԾԻՐ:


6.Հաշվիր հարմար  եղանակով՝

245 x 11 + 245 x 980  +245 x 9=245x(11+980+9)=245×1000=245000

1010 X 102  + 1010 X  98=1010x(102+98)=1010×200=202000

900X11 +45×11 +55×11=11x(900+45+55)=11×1000=11000