Posted in Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում․, Uncategorized

Ուսումնական շրջանի ամփոփում․․․

  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 23 ժամ բացակայություն վատառողջ էի լինելու պատճառով։Բոլոր բացականերս տեղեկացված են։

  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,

Ունեմ հետևյալ բաժինները՝

Գրականություն-20 նյութ

Հայոց լեզու-32 նյութ

Մաթեմատիկա-0 նյութ

Անգլերեն -20 նյութ

Ռուսերեն-17 նյութ

Վրացերեն-1 նյութ

Ֆիզիկա-9 նյութ

Քիմիա-12 նյութ

Աշխարհագրություն-5 նյութ

Կենսաբանություն-7 նյութ

Պատմություն-13 նյութ

Իրավունք-6 նյութ

  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,

Մասնակցել եմ սահմանված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, չունեմ ուշացում:

  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. ուսումնասիրություն, լուսաբանում

Այս ուսումնական շրջանում չեմ ճամփորդել։

  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի, նախագծերի թվարկում, անհատական աշխատանքը նախագծում

Մասնակցել եմ Շնորհավոր ծնուննդդ Կրթահամալիր․․․, Մարդիկ մեղավոր են բնության հանդեպ․․․նախագծերին:

  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.

Օգնել եմ միջավայրը խնամելու հարցում:

  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.

Մասնակցել եմ մեդիաուրբաթին:

  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.

Այս ուսումնական շրջանում զարգացրել եմ իմ հմտությունները, ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ, նոր շրջապատ:

 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.

Գրականություն-գերազանց

Հայոց լեզու-լավ

Հանրահաշիվ-լավ

Երկրաչափություն-լավ

Անգլերեն-լավ

Ռուսերեն-գերազանց

Վրացերեն (ընտրությամբ գործունեություն)-գերազանց

Ֆիզիկա-լավ

Քիմիա-լավ

Աշխարհագրություն-լավ

Կենսաբանություն-լավ

Պատմություն-գերազանց

Իրավունք-գերազանց

Առողջագիտություն-գերազանց

Ֆիզկուլտուրա-գերազանց

Պար-գերազանց

Երգ-գերազանց

 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իմ հարցադրումները, առաջարկությունները.

Առաջարկ չունեմ։

 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝ Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ ընթերցանություն, ուսումնասիրություն, ուսումնական այլ աշխատանք

Մասնակցելու եմ այն նախագծերին, որոնք ուսուցիչները կկազմեն:

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,

Մարդիկ մեղավոր են բնության հանդեպ․․․

Շնորհավոր ծնուննդդ Կրթահամալիր․․․

  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.

Առաջարկներ չունեմ:

  • իմ ընտրած ճամբարային ջոկատը.

Հունվարյան ճամբարին մասնակցելու եմ տարբեր առարկայական նախագծերի, ճամփորդությունների, այլ առաջարկվող նախագծերի: