Posted in Հասարակագիտություն, Իրավունք, Uncategorized

Իրավունք․․․

1. Ո՞րն է ժողովրդավարության բնորոշումը։

Ժողովրդավարության ժողովրդի իշխանություն։Այն իրենից ներկայացնում է, որ մարդիկ կարող են ունենալ իրենց իրավունքը քաղաքական հասարակության մեջ։
2. Որո՞նք են ժողովրդավարության սկզբունքները։

Ժողովրդավարական է այն պետական կառավարումը, որը կառուցվում ու գործում է ժողովրդաիշխանության սկզբունքով։ Համաձայն այդ սկզբունքի՝ իշխանության տերը, աղբյուրը ժողովուրդն է։ Պետական իշխանությունն ածանցված է ժողովրդի իշխանությունից,
պայմանավորված է ժողովրդի կամքով ու պահանջմունքներով։ Սակայն պետությունը շատ հաճախ վնաս է հասցրել հասարակությանն ու անհատին, եղել
է հակաժողովրդավարական, բռնապետական։ Նման պետությունը կառավարում է մեծամասամբ բռնի ուժի և հարկադրանքի միջոցով։ Հիշե՛ք հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան կայսրությունում և ցեղասպանությունը, 20-րդ դարի մարդկային աղետները՝ ստալինյան բռնությունները և ֆաշիստական գազանությունները։
3. Ո՞րն է ընտրովի մարմինների և ժողովրդավարության միջև կապը։

Պետության հիմնական մարմինների ընտրովիություն և նրանց մշտական շփում բնակչության հետ։ Ժողովրդավարական ընտրություններն ապահովում են նրանց փոփոխելիությունը, վերահսկելիությունը, յուրաքանչյուրի
հավասար հնարավորությունը՝ իրականացնել իր ընտրական իրավունքները։
Ժողովրդավարական հասարակության մեջ նույն մարդիկ չպետք է երկար և
անընդհատ զբաղեցնեն պաշտոններ իշխանության մարմիններում։ Դա առաջ
է բերում այդ մարմինների հանդեպ վստահության կորուստ
4. Ո՞րն է փոքրամասնության կարծիքը հաշվի առնելու կարևորությունը։

Որոշումների ընդունում մեծամասնության կամքով՝ փոքրամասնության
իրավունքների պարտադիր պահպանմամբ։ Ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքը ձայների մեծամասնության սկզբունքն է։ Մեծամասնությամբ
ընդունված որոշումները ժողովրդի կամքի արտահայտությունն են։ Դեռ հին
ժամանակներում գիտեին և կենսագործում էին մեծամասնության սկզբունքը։
Նոր ժամանակներում հարաբերակցությունը մեծամասնության և փոքրամասնության միջև իրենց իրավունքների հարցում ձեռք բերեց քաղաքական սկզբունքայնություն։
5. Ի՞նչ է օրինականությունը։

Ժողովրդավարությունը ենթադրում է օրինականություն։ Այն հասարակական-պետական կյանքի հիմնարար սկզբունք է, պահանջ՝ ուղղված բոլորին՝ հասարակությանը, քաղաքական միավորումներին, պետական մարմիններին՝ գործել իրավունքի (օրենքի) նորմերի խիստ և անշեղ կատարմամբ։ Պետության ամեն մի մարմին ու պաշտոնյա պետք է ունենա այնքան լիազորություն, որքան անհրաժեշտ է մարդու իրավունքների իրականացման և պաշտպանության պայմաններ ստեղծելու համար։
6. Ինչո՞ւ է ժողովրդավարությունը վերածվել հավերժ իդեալի։

Ժողովրդավարությունը՝ որպես իդեալ և իրականություն։ Դրանք երբեք
չեն համընկնում։ Ժողովրդավարությունը համամարդկային իդեալ է, որին ձգտում են մարդիկ, քաղաքակիրթ հասարակությունը և պետությունը։ Սակայն
կատարյալ ժողովրդավարություն գոյություն չի ունեցել երբեք։ Իրական կյանքում չկա ժողովրդավարության վերջնական փուլ, որը կբավարարի բոլորին։
Դա պայմանավորված է նաև մարդու բնույթով, որի ձգտումներն անընդհատ
փոփոխվում են՝ արդարության մասին իր պատկերացումներին համապատասխան։ Երբ մարդը զգում է սահմանափակումներ, օրենքներում չի գտնում իր
պատկերացմամբ արդարությունը, երբ հաշվի չեն առնվում նրա բնական ընդունակություններն ու արժանիքները, երբ բացակայում է ճանաչումը՝ կախված հմտությունից, փորձից և այլն, նա բախման մեջ է մտնում պետության հետ։ Այդպիսով՝ արդարության ցանկությունը (որի նշանակությունը մեծ է ժողորդավարության համար) երբեք լրիվ չի բավարարվում։ Ուստի ժողովրդավարությունը (իրական, ոչ թե ձևական) ոչ մի պետության մեջ չի կարող լրիվ
կենսագործվել։
7. Ժողովրդավարության ի՞նչ դժվարություններ և թերություններ գիտեք։

Ժողովրդավարության ամենամեծ դժվարությունն այն իրական դարձնելն
է։ Միայն հռչակված իրավական ինստիտուտներն անբավարար են ժողովրդավարությունն իրական դարձնելու համար։ Դրանց միշտ սպառնում է ձևական
շղարշի վերածվելու վտանգը։ Օրինակ՝ մարդը կարող է ունենալ հնարավորություն՝ ընտրություն կատարելու վատի, սարսափելիի, անտանելիի միջև։
Արտաքուստ ժողովրդավարությունը պահպանված է։ Սակայն իրական ժողովրդավարությունը շեշտադրում է նաև ընտրության որակական կողմերը։ Այսինքն՝
մարդը պետք է հնարավորություն ունենա ընտրելու լավը, ավելի լավը կամ
ամենալավը։ Ընտրվածն ինքը պետք է արժեքավոր լինի։
Ժողովրդավարության ուղին բռնած շատ երկրներում կտրուկ աճել են եկամտային անհավասարությունը և աղքատությունը, մարդու իրավունքներն
ամրագրված են օրենքներով, սակայն դրանց իրականացման, ապահովման
մակարդակը բարձր չէ։ Մեկ այլ վճռորոշ խնդիր է փողը քաղաքականության
մեջ, որը ջլատում է ժողովրդավարական ինստիտուտները, երբ շահարկում է
իր ազդեցությունն ընտրություններում, օրենսդիր մարմինների քվեարկություններում։ Դրա արդյունքում դասական քաղաքական կուսակցություններն
անկում են ապրում, կամ էլ հրապարակ են գալիս «փուչիկ» կուսակցությունները՝ որպես սոցիալական ձեռնածության միջոց։
8. Ինչու՞ է ժողովրդավարությունը համամարդկային արժեք։

Հակաժողովրդավարական կառավարմանը, այլ ժողովրդավարության անընդհատ խորացումը,
ընդլայնումը, խթանումը։ «Դիկտատուրա՞, թե՞ ժողովրդավարություն» երկընտրանքը պետք է լուծել հօգուտ վերջինի։ Ընտրությունը հիմնված է ոչ թե «ժողովրդավարության արժանիքների վրա, որոնք երբեմն նաև կասկածելի են, այլ
դիկտատուրայի թերությունների վրա, որոնք կասկածելի չեն»։
9. Ժողովրդավարության ի՞նչ արժանիքներ կարող եք նշել։

Այն պարտադիր է ոչ, միայն ազգային մակարդակում։ Օրինակ՝ գերտերությունների երկակի չափա-10 նիշները՝ հանուն իրենց շահերի ապահովման, պետությունների անհավասար
ներկայացուցչությունը միջազգային կազմակերպություններում։

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն…

Այս և անցած դասերին խոսեցինք քվիարկության մասին նաև խոսեցինք քվիարկությունը այլ երկրներում:Ես շատ կողմ եմ, որպեսզի կատարվեն քվիարկություններ, որոնք կարողանան ասել և հայտնել նրանց կարծիքը և իրավիճակ փոխել երկրի մեջ:Ես շատ համամիտ եմ և ուրախ կլինեմ, որպեսցի ես ինքս ունենամ իմ կարծիքը իմ երկրի մասին:Կան շատ պատգամավորներ, որոնք կաշառքի օգնությամբ ընտրվում են  նախագահ կամ այլ բարձր պաշտոն:Ես, որպես փոքր քաղաքացի այդ օրենքին նայում եմ շատ խիստ քանի-որ մենք չենք կարող ունենալ այն երկիրը, որը մենք մինչև օրս սպասում էինք:Մենք նաև խոսեցինք թե ինչպես են ուրիշ երկրներում քվիարկություն անում և այդ ամենը ինձ շատ զարմացրեց:ԼԻնում են տարբեր երկրներ, որոնք չեն քվիարկում այլ կաշառք վերցնելով անցնում են առաջ:

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն…

Այսօր խոսեցինք թե ինչ է ինքնուրույն, կարծրատիպի և կոնֆլիկտի մասին:Ինքնուրույնը դա ցանկացած բան է, որը կատարում ես միայնակ:Լինի դժվարին կամ դյուրին:Կարծրատիպը դա այն է երբ առանց իմանալու դիմացինի մասին ավելորդ բաներ ես խոսում:Եվ տարածում բոլոր այն մարդկանց ում դու լավ ես ճանաչում և փորձում ես համոզել կամ նրան էլ այդ միտքը տալ:Իմ կարծիքով այդ ամենը սխալ է և պետք չէ առանց մարդուն ճանաչելու նրա մասին վատ բաներ խոսել:Կոնֆլիկտը դա այն է երբ մարդիկ սկսում են իրար հետ կռվել ու այդ ամենը կոչվում է կոնֆլիկտ:Իմ կարծիքով Եթե չլինի կոնֆլիկտ կյանքը կդարնա անիմաստ քանի-որ կյանքում հանդիպում ես դժվար փուլերի և եթե կոնֆլիկտը չլինի այդ փուլերը կլինեն և նաև կյանքը կլինի անիմաստ:Մենք այսօր այս ամենն ենք քննարկել:

Posted in Հասարակագիտություն, Նախագծային շաբաթ, Uncategorized

Հասարակագիտություն…Նախագիծ

Նպատակը՝

Ցանկանում եմ հասկանալ թե ինչ բան է ընտանիքը և ավելին իմանալ:

Մասնակիցներ՝

Միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորող Լիլի Ավագյան

Արդյունքը՝

Ամփոփում հոդվածների, տեսանյութերի և ռադիոնյութերի տեսքով:

 

Ո՞րն է իդեալական ընտանիքի Ձեր մոդելը:

Իմ համար ընտանիքը պետք է լինի առանց վեճերի, վեճերի դեմ քննարկող այլ, ոչ թե ուղակի զայրանալ և հարաբերությունները խզել:Իմ կարծիքով այդպիսի ընտանիքները չեն կարող անվանվել ընտանիք:Կան ընտանիքներ, որոնք ուղակի կատարիալ են բայց այդ կատարելիուտյուննել պետք չէ:Իմ կարծիքով ամեն ինչ պետք է չափավոր լինի քանի, որ մարդիկ պետք է նաև վատ փորձության միջով անցնեն:

Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ են երեխաներն ուզում արագ մեծանալ:

Երբ ես փոքր էի ես նույնպես ցանկանում էի մեծանալ և հասուն լինեի բայց երբ մեծացա հասկացա, որ այդքանել լավ բան չէ մեծանալը:Օրինակ մեծը ունի իր վատ կողմերը, իսկ փոքրը իր:Երբ մեծացա հասկացա, որ եթե ընտանիք ունես պետք է ամեն ինչում հանդուրժող լինես պահես և հասկանաս նրանց ևայլ:Ուզում եմ ասել, որ այդքանել հեշտ չի մեծահասակ լինես, ամեն մի բան իր վատ կողմերն ունի:

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն…

Այս դասին մենք խոսեցինք <<Վախի>>մասին մենք շատ բաներ քննարկեցին։Օրինակ երբ երեխային վախեցնում են և ասում են այնտեղ մի գնա այնտեղ վատ բան կա կգա քեզ կուտի կամ կփախցնի։Ինձ թվում է ամենից շատ այս ամենն ենք լսում և տեսնում ծնողներից։Իմ կարծիքով վախը դա մի բան է, որից մենք մեզ հեռու ենք պահում և բացասական բաներ ենք զգում։Պետք չէ, որ մարդկանց կամ երեխաներին ասել մի գնա այնտեղ վատ բան կա կգա աեզ կուտի նաև չի կարելի ասել չի կարելի։Այդ ամենը շատ վատ կազդի երեխայի աճման ընդացքում և ուղեղի զարգացման ընթացքում։

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն //12

Այս դասին խոսեցին խրախուսելու և պատիժ հարցերի շուրջ:Մեզ նաև միացավ ընկեր Մարալը:Մենք օրինակը բերեցինք մեր դպրոցի վրա:Երբ մեզ ցածր գնահատական են դնում մեզ խրախուսում են և դնում միքիչ բարձր, որպիսի մենք ավելին ձկտենք:Եթե կա այնպիսի սովորող, որը չի կարողանում նաև ձկտել ապա մեր դպրոցը նորից խրախուսում է:Մեր դպրոցը և մեր դասատուները մեզը ամեն անգամ խրախուսում են, իսկ կան այնպիսի դպրոցներ, որտեղ չեն խրախուսում և ևս մեկ անգամ շանս չեն տալիս դա կարող է երեխայի հոգեվիճակի վրա վատ ազդել:Երեխան կարող է չխոսել և չշբվել, իսկ դա մեր դպրոցին միայն բերում է վատ խնդիրներ:

Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն. //10

Մենք խոսել ենք տարբեր բաներ, բայց այս անգամ խոսեցինք Իրանի իսլամական հեղափոխության մասին:Ես իմացա, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել 1979թ.:Մարդիկ սկսեցին շահի դիմաց անել հեղապոխություն կամ ցույց:Բայց շահը փախավ Ամերիկա և այդպես նրանց մեջ եղավ մեծ պատերացմ:Իրանում այդ ամենից հետո կանայք գլխաշոր են կրում, որ նրանց գեղեցկությունը, ոչ մեկ չտեսնի: