Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ․․․14.05.2019թ

1.ա) x=-5, 3, -2, 0

y=-3, 4, 7, 3

բ)x=0, 4, 4, 1, 0.16, 9/6

y=0, 2, -2, -1, 4.0, 3/4

 

2.ա)Ոչ

բ)Ոչ

գ)Այո

դ)Ոչ

 

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ Ինքնաստուգում․․․4#

Առաջադրանք 1.

Գտիր տրված  քառակուսի հավասարումների գործակիցները՝

-5x²+3x+9=0

a=(-5)

b=3

c=9

−x²+2x-675=0

a=-1

b=2

c=657

−x²+2x+45x−5=-5x² -4x²+47x-5=0

a=4

b=47

c=(-5)

(x-3)(x-14)=0 – x²-14x-17-3x=0 – x²-17x-17=0

a=1

b=(-17)

c=(-17)

Առաջադրանք 2.

Տրված հավասարումներից  ո՞րն է հանդիսանում քառակուսային հավասարում:
 Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:
1+6y=y
2 x2+13x=1 
4−3x=0

 Առաջադրանք 3.

x2-8x-3=0 հավասարումը՝
բերված տեսքի չէ:
բերված տեսքի է: 

 Առաջադրանք 4.

Արդյո՞ք 4 թիվը հետևյալ հավասարման արմատ է` x2−6x+8=0
արմատ չէ
արմատ է

 Առաջադրանք 5.

Գտիր քառակուսային հավասարման տարբերիչը և արմատները:
x2-10x+21=0
2 x2-3x-5=0
x2/3-7x=1
4x-x2-1=0
x2-11x+125=0

Առաջադրանք 6.

Կազմիր քառակուսային հավասարում, որում՝
 ավագ անդամի գործակիցը հավասար է 5 -ի,
x-ի գործակիցը հավասար է -101 -ի,
ազատ անդամը հավասար է 2 -ի:
5×2-101x+2=0

Առաջադրանք 7.

Թվարկված թվերից ո՞րն է հետևյալ 4×2+25x−25=0 քառակուսային հավասարման տարբերիչը:
D=625+400=1025
 Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:
1025
225
16

Առաջադրանք 8.

 Լուծիր քառակուսի հավասարումը, D/4-ով:

16x²+10x+16=0

D/4=25-256=(-231)

Ø

Առաջադրանք 9.

Կազմիր քառակուսի հավասարում, իմանալով նրա արմատները՝

ա/13, 7:

x²+20x+91=0

բ/-1, -2

x²-3x+2=0

գ/-1/5, ¼

x²-9/20x+1/20=0

 

 

Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

Հանրահաշիվ…

ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ԵՌԱՆԴԱՄ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

x-2=0  — Պարզ հավասարում

√x-2՛=4


Լուծել հավասարումը նշանակում է գտնել x-ը


x- Փոփոխաան 

a-Ավագ գործակից. x²

b- x գործակից 

c- ազատ գործակից


Թերի քառակուսի հավասարում 

Օրինակ.

b=0

x²-9=0

x²-3²=0

x=±3


ԴԻՍԿՐԻՄԻՆԱՆՏ

D=b²-4ac

⁄√ 573

ա)2x²+5x+3

a=2

b=5

c=3

D=25-4×2×3=25-24=1