Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն․․․

Անապատակիսանապատային

 

20191209_132204.jpg

Դեղին գույնով նշվածը դա անապատակիսանապատային մասն է։

Տարածված է Արարատյան և Վայքի ներքևում: Ձմեռը ցուրտ է,իսկ ամառանը շոգ և չորային: Հաճախակի հանդիպող  բուսատեսակներ են օինակ՝ ծառանման օշինդրը, հազարատերևուկը և այլն:

Օշինդր․․․

download

Այս գոտում կենդանիներից տարածված է

Ճագարամուկը

download (1)

Դաշտամուկը

download (2)

Տափաստանային կատու

download (3).jpg

Ոզնի

Vozni-3-768x512

Տարածված են թունավոր օձերը, որոնցից հայտնի են գյուրզան, թունավոր մորմերնու կարիճները: Լեռնային չոր բուսականության գոտում բնորոշ են բեզուարյան այծը, ընձառյուծը և այլն: Նրանք երեքն էլ գրանցված են Կարմիր գրքում:

Գյուրզա

download (4)

Շագանակագույն վտարանդի սարդ

6.jpg

Կարմրամեջք սարդ

7.jpg

Մկնասարդ

Թռչնակեր սարդ

Սարդերի այլ տեսակներ

Բեզոարյան այծ

download (8).jpg

Ընձառյուծ

download (7).jpg

Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք

Աշխարհագրություն․․․

Ինտերակտիվ քարտեզ․

d5a3d5a5d5bfd5a5d680

ա) Հետևյալ լեռնաշղթաները. Վիրահայոց, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Սևանի և Արևելյան Սևանի, Վայքի, Զանգեզուրի.
Captureղդցֆբ

 

 

Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն․․․

 

 • ՀՀ օգտակար հանածոների քարտեզ-նշել հետևյալ օգտակար հանածոների հանքավայրերը. ոսկի, պղինձ, մոլիբդեն, երկաթ, տուֆ, հանքային ջրեր:

25371143_759673617573924_1285926064_o.png

ոսկու հանքեր-՝ Սոթքում, Մեղրածորում և Լուսաջուրում

փղնձի հանքեր- Կապանում,  Ագարակում և Ալավերդիում

Երկաթի հանքեր —Նոյեմբերյանում, Աբովյանում,Սյունիքում

Տուֆի հանքեր —  Արթիկում, Գյումրիում,Վաղարշապատ

Մարմարի հանքեր- հրազդանում,Արարատում, Իջևանում և  Աղվերանում

 • ՀՀ գետային ցանցի քարտեզ-նշել հետևյալ գետերի անունը, երկարությունը, ակունքն ու գետաբերանը-Ախուրյան, Քասախ, Հրազդան Արփա, Որորտան, Ողջի, Փամբակ, Ձորագետ, Դեբեդ, Աղստև:

Ախուրյան

Ախուրյանը սկիզբ է առնում Արփի լճից: Ախուրյանը ջրառատությամբ հանրապետության երրորդ գետն է: Ախուրյաանը թափվում է Արաքս գետի մեջ: Ախուրյանի երկարությունը 186 կիլոմետր:

Հրազդան

Հրազդանը ունի 141կմ երկարություն: Սկիզմբ է առնում Սևանա լճից: Թափվում է Արաքս գետը:

Աղստև

Աղստևը սկիզմբ  է առնում Փամբակի լեռներից: Գետի երկարությունը 133կմ է: Թափվում է Կուր գետ:

Արփա

Արփան սկիզբ է առնում Զանգեզուրի և Վարդենիսի հորդաբուխ աղբյուրներից: Երկարությունը 126կմ է: Թափվում է Արաքսի մեջ:

Դեբեդ

Դեբեդը կազմվում է երկու գետակներից Փամբակից և Ձորագետից: Դեբեդը թափվում է Խրամի մեջ և ունի 152 կմ: Դեբեդը ՀՀ տարածքի ամենաջրառատ լեռնային գետն է:

Քասախ

Քասախի երկարությունը 89կմ է: Նա կազմված է Արագածից և Փամբակի լեռնալանջերից սկիզբ առնող երկու գետակներից: Քասախը թափվում է Սևջուր:

 • Նշել ՀՀ լանդշաֆտները- առանձնացնելով տվյալ լանդշաֆտին բնորոշ բուսական ու կենդականական աշխարհը, կլիմայական պայմանները, հողերը, տարածման բարձրությունները։

брррррррр

Դեղին գույնով նշված է լեռնատափաստանային գոտին։

Կարմիրով նշված է կիսաանապատային գոտին։

Մանուշակագույնով նշված է չոր լեռնատափաստանային գոտին։

Նարնջագույնով նշված է կիսաանապատային գոտին։

Սևով նշված է ալպյան և մերձալպյան գոտիները։

 

Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն․․․

Դասի հղումը

Քարտեզներ

Թվային քարտեզ

 1. Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:
  ishkhanyan009-map

Դեղինող նշված է Թուրքիան և նրա սահմանը Հայսատանիի հետ, որը մոտավորապես 169կմ է։
Կանաչը Վրաստանն է, նրա սահմանը Հայաստանի հետ մոտավորապես 117կմ է։
Մանուշակագույնը Իրան է, Հայաստանի հետ նրա սահմանը 181կմ է։
Վարդագույնը Ադրբեջանն է, նրա սահմանի երկարությունը Հայաստանի հետ 278կմ է։

 • Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:
  ishkhanyan009-map-2
  Կանաչը Միջերկրական ծովն է, որի հեռավորությունը 3266կմ է։
  Դեղինը Կասպից ծովն է, որի հեռավորությունը 475կմ է։
  Կարմիրը Սևն ծովն է, որի հեռավորությունը 726կմ է։
 • Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ աշխարհագրական դիրքին:
  Շվեցարիա, Չեխիա, Սերբիա, Ուկանդա, Պարագվայ, Ավստրիա, Բելառուս, Մոլդովա։
Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն․․․

Հարցեր և առաջադրանքներ ՝․
1. Ֆիզիկական քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Հայկական լեռնաշխարհը և
նկարագրե՛ք նրա սահմանները:

3. Ո՞րն է «աշխարհագրական դիրք» հասկացության բովանդակությունը:

Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը քարտեզի վրա արտահայտում է տարածքի եզրակետերի կամ կենտրոնական  գտնվող երկրաչափական կենտրոնի աշխարհագրական կորդինանտները:
4. Ո՞րն է պետության քաղաքաաշխարհագրական դիրքի և տնտեսաաշխարհագրական
դիրքի կարևոր թյ նը: Ինչպե՞ս կարող են դրանք լինել
նպաստավոր և ոչ նպաստավոր:

Տնտեսաաշխարհագրական դիրքը կարևոր է։ Այն բնութագրող օբյեկտները՝ երկաթուղիները, ավտոխճուղիները, նավահանգիստները, նավթամուղներն ու գազամուղները, էլեկտրահաղորդման գծերը և այն այդպիսի բաները այն ժամանակ օգնել են հայաստանի տնտեսաաշխարհագրական դիրքը ավելի լավը դարձնել։ Եվ մինչև հիմա էլ դա զարգացնում է մեր տնտեսաաշխարհագրական դիրքը։

5. Որո՞նք են Հայաստանի քաղաքաաշխարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական
դիրքի փոփոխման պատճառները:

Պատճառները իհարկե տարբեր են։ Բայց աշխարհագրական դիքը հիմնական պատճառներից է կազմված:

Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն․․․

Դասի հղումը 

 1. Քարտեզի վրա նշել Կենտրոնական Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:

 1. Որոնք են Կենտրոնկան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:

Կենտրոնական Ասիայի մակերևույթը բազմազան է, իսկ ընդերքը հարուստ օգտակար հանածոներով և թանկարժեք քարերով։ Արևմտյան և հյուսիսային մասերում հարթավայրերն են, իսկ հարավային մասում ձգվում են բարձր լեռները։ Հարավային մասում է գտնվում նաև տարածաշրջանի ամենաբարձր գագաթը՝ Ղազախստանի տարածքում։ Կենտրոնական Ասիան հարուստ է նաև հանքային ռեսուրսներով։ Ղազախստանի և Թուրքմենստանի տարածքում կան բնական գազի և նավթի հարուստ պաշարներ։ Ուզբեկստանում է գտնվում աշխարհի ոսկու և արծաթի պաշարների 1/10 մասը։ Ոսկու պաշարներով Ուզբեկստանը գտնվում է 3-րդ տեղում։ Ղազախստանի տարածքը հարուստ է բազմապիսի մետաղներով։ Կան նաև ֆոսֆորի, ցինկի և կապարի պաշարներ։

 

Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն…

Դասի հղումը 

 • Բնութագրեք Կանադայի աշխարհագրական դիրքը:

Կանադան գտնվում է Հյուսիսային Ամերիկայում: Կանադան տարածքներով գրավում է 2-րդ տեղ: 

 • Որո՞նք են Կանադայի զարգացման նախադրյալները:

Զարգացման նախադրյալներն են՝ օգտակար հանածոնները, ձկնառատ գետերը և լճերը:Նաև անտառային ռեսուրսներ:

 • Որո՞նք են Կանադայի տնտեսության

Տուրիզմը, էկոլոգիան, հարուստ պաշարները և առևտրություն տարբեր երկրների հետ: