Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/З 19.11.2019

Урок 2.

Домашнее адание 2:   Фразеологизмы для изучения: ( 2-3 фразеологизма)

Манна небесная.

Иногда мы используем устойчивые образные выражения, чтобы придать речи больше красок. В их числе фразеологизм “манна небесная” (или “ждать, как манны небесной”). Это что-то ожидаемое, жизненно важное, ценное желанное. Иногда ещё подразумевают духовную пищу либо вмешательство свыше. Идиома во фразе “ждать, как манны небесной” добавляет небольшой оттенок: синонимом является выражение “ждать с нетерпением”. А если говорят: “питаться манной небесной”, лексическое значение немного меняется. Так говорят, если человек плохо и однообразно питается, либо непонятно на что живёт. Или (реже) ждёт чуда, рассчитывает на сверхъестественное явление, а сам усилий не прилагает.

Как возник фразеологизм “манна небесная”? История происхождения

Кратко происхождение фразеологизма “манна небесная” объясняется так. Вышедшие из Египта евреи, странствуя по пустыне (в 1513–1473 годы до н. э.), испытывали бы недостаток пищи. Но, согласно библейскому повествованию, Бог позаботился о том, чтобы у них была на каждый день еда. Это была особая еда, которой не существует в природе! И предоставлялась сверъестественным образом.

Описание чуть подробнее. На вкус, согласно Писанию, манна была похожа на лепёшку с мёдом (после приготовления). По виду — как мелкие хлопья ароматической смолы, прозрачные капельки вроде жемчужин.

Картинка о том, как собирали “небесную манну”
Картинка о том, как собирали “небесную манну”

Из какого языка пошло и как переводится. Версия 1: в переводе с древнееврейского “манна” (ман-ху) означает “что это?” Именно такую фразу произносили потомки Израиля, когда видели манну впервые и удивлялись. Версия 2: от древнееврейского корня со значением “дарить”.

Обратите внимание! Некоторые источники пытаются дать научное объяснение происхождению манны. Но Бог дал эту пищу чудесным образом. Поэтому попытка сопоставить ее с каким-нибудь видом лишайника лишает библейскую историю духовного смысла. Кроме того, по ряду признаков она отличается от всего, что учёные сегодня пытаются выдать за библейскую манну.

Posted in Հայոց լ․ նոյեմբեր, հայոց լեզու, Uncategorized

Հայոց լեզու 18.11.2019

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Կարդա պատմվածքը։ Դուրս գրիր.

  1. Կապերը, որոշիր՝ հետադրություն են, թե նախադրություն, որ հոլովի բառի հետ են օգտագործվել.

Հետո

Մինչև

Հանուն

Առանց

Մոտ

Մասին

Վրա

Որպես

Առաջ

Մեկ

Կից

Ժամանակ

  1. Մակբայները, որոշիր տեսակները.

Խաղաղ – ձևի մակբայ

Սիրով – ձևի մակբայ

Հանկարծ – ձևի մակբայ

Անշարժ – ձևի մակբայ

Դժվար – ձևի մակբայ

Սոսկալի – ձևի մակբայ

  1. Գտիր սահմանական, հրամայական, ըղձական, ենթադրական և հարկադրական եղանակների մեկական բայ, որոշիր դրանց դեմքը, թիվը, ժամանակը, սեռը, կազմությունը։

Խցկվում եմ – սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, առաջին դեմք, եզակի, պարզ

Լսեք – հրամայական, երկրորդ դեմք, հոգնակի, ներգործական, պարզ

Անցնենք – ըղձական, առաջին դեմք, ներկա, հոգնակի, պարզ

Կհասկանաք – ենթադրական, երկրորդ դեմք, հոգնակի, պարզ

Պիտի լսեն – հարկադրական, երրորդ դեմք, հոգնակի, պարզ

Posted in Հայոց պատմություն, Uncategorized

Պատմություն․․․

Նոյեմբերի 18-22

Թեմա 13 Արցախյան շարժում:/էջ 118-126/

  • Վերակառուցումը և Արցախյան շարժումը:

Վերափոխումների քաղաքականությունը

Երկիրը կանգնած էր արմատական փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության առաջ։ Գորբաչովը հայտարարեց, որ ԽՍՀՄ-ը ճգնաժամից դուրս բերելու համար պետք է իրականացվեն վերափոխումներ։

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը

Խորհրդային Միությունում ազատագրական շարժումների ծավալումը վերակառուցման քաղաքականության անմիջական հետևանք էր։ Իր ազգային արժանապատվությունը պաշտպանելու համար առաջինը հանդես եկավ արցախահայությունը։

Սումգայիթյան ողբերգությունը

Այն ժամանակ, երբ Հայաստանում և Ղարաբաղում տեղի էին ունենում խաղաղ հանրահավաքներ, 1988 փետրվարի 27–29-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվից ոչ հեռու գտնվող արդյունաբերական Սումգայիթ քաղաքում իրականացվեց քաղաքի հայության վայրագ կոտորած։

Ազատագրական շարժման վերելքը

Անգամ Սումգայիթում տեղի ունեցած վայրագություններից հետո Կենտրոնը ղարաբաղյան հիմնահարցը ներկայացնում էր ոչ թե քաղաքական, այլ զուտ սոցիալ-տնտեսական բնույթ ունեցող խնդիր։

Հայերի բռնագաղթեցումը Ադրբեջանից

1988թ. գարնանից սկսած Կիրովաբադից, Շամխորից, Խանլարից, Դաշքեսանից, Շաքիից և հայաշատ այլ բնակավայրերից հայ ազգաբնակչությունը թալանի ու բռնությունների ենթարկվելով զանգվածաբար արտաքսվեց։

  • Ազատագրական շարժման վերելքը:

Արևմտահայ ազգային ազատագրական շարժումների վերելքը 1890-ական թվականներին. Արևմտահայությունը սուլթանական կառավարության ազգահալած քաղաքականությանը պատասխանել է ազատագրական պայքարի նոր վերելքով։ 1890 թվականի հունիսին Կարինում (Էրզրում) կեղծ լուրեր են տարածվել հայերի՝ ապստամբության պատրաստվելու մասին։ Խուզարկելու նպատակով թուրք ոստիկանները պատարագի ժամին ներխուժել են եկեղեցի։ Ժողովուրդը հնչակյանների գլխավորությամբ դիմագրավել է նրանց, սպանվել ու վիրավորվել է ավելի քան 20 հայ։ 2 օր անց իշխանությունները նոր ջարդեր են կազմակերպել քաղաքի հայկական թաղամասերում։

  • Ձեր կարծիքով ՝ ԽՄԿԿ կենտկոմը ղարաբաղյան հիմնահարցը ինչու՞ էր փորձում ներկայացնել որպես սոցիալ տնտեսական բնույթի խնդիր:/գրավոր/