Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Uncategorized

Գարականություն․․․

Գրականություն

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի «Դավիթ» և «Փոքր Մհեր» ճյուղերի շուրջ զրույցներ։ Հարցերի պատրաստում՝ խմբային աշխատանք։ Գրառումներ բլոգներում, հերոսների բնութագրում։

Ես շատ հավանեցի այս ճյուղերը այն շատ հետաքրքիր էր։Ինձ դուր եկավ թե հեղինակը ինչպես էր Դավիթին ներկայացնում կամ էլ մեկ որիշ հերոսին։Այն մեզ շատ բաներ է սովորեցնում և դեռ կսովորեցնի։Օրինակ ինձ սովորեցրեց թե ինչպես է պետք լինել բարի թե չար։Կարելի է ասել, որ Սասունցի Դավիթ ճյուղում, Դավթին գովում էր հեղինակը և պատմում թե ինչպես է նա մեծացել և ինչքն է ներել նրա մեծ եղբորը, որի անուններ Մսրա Մելիք։Բայց Մսրա Մելիքը այդպես բարի չեր այն խարդախ էր և նախանձ, ու այդ նախանձությունից էր նա ընկնում բոլորի աչքից, իսկ Դավիթը դեպի լավն էր գնում։Ինձ թվում է,, որ այս պատմվածքը շատ բան կսովորեցնի և կծախկեցնի բոլորիս մեջ և կուղի մեզ դեպի լավը։Դավիթը ամուսնացավ և ունեցավ մեկ տղա։Նրա անունը Մհեր էր նրան կոչում էին Փոքր Մհեր։Երբ նա ծնվում է Դավիթը մահանում է։Դավթին փոխարինած Փոքր Մհերը պատերազմում է թշնամիների դեմ և հաղթում, սպանում է Չմշկիկ Սուլթանին՝ լուծելով հոր վրեժը:Ապա ամուսնանում է գեղեցկուհի Գոհարի հետ: Բայց կատարվում է հոր անեծքը. Մհերը մնում է անժառանգ: Մեռնում է Գոհարը:Սասնա վերջին քաջազունը փակվում է Ագռավաքար ժայռի մեջ՝ պատգամելով։

 

Հարցեր ՝․ Սասունցի Դավիթ և Փոքր Մհեր

  • Դավիթը խորամանկություն անում էր Մելիքի հանդեպ․ ինչ՞ու։
  • Մելիքի մայրը ինչու չէր հրաժարվում Դավիթի խնամքից։
  • Մելիքը իչպիսի մարդ էր։
  • Դավիթը արդյոք ներեց Մելիքի արված բոլոր քայլերը։
  • Ով էր Մելիքի հայրը։
  • Երբ ծնավ Փոքր Մհերը։
  • ԻՆչու Դավիթը մահացավ։
  • Փոքր Մհերը հերոսություն անում էր ինչպես իր հայրը թե, ոչ։

Տեղեկություններ «Սասունցի Դավիթ» բնագրի մասին։

  • Հոյակապ-շատ լավ, վշտահար-վշտով լցված, անշեջ-չմարող, կանթեղ-ջահ, ճգնություն-Հոգեկան ու ֆիզիկական ուժերի լարում, նշխար-նմուշ, մագաղաթ-, դժգույն, եղեռն, նախճիր, հորդա, դժխեմ, գեղջուկ, խանդավառ, դյուցազուն, ոսոխ, բյուրավոր, անընկճելի բառերը բացատրիր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s