Posted in Uncategorized

Հայոց լեզու 25.09.2019

Առաջադրանքներ

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ, կազմիր նախածանցավոր բառեր։
    9եր

Գերխնդիր, պարագիծ, տարական, ապուշ, ընդեմ, դժգեմ։ Ընդարցակ, արտերկիր, մակդիր, չկամ, ենթահարց, բաղաձայն։Դժգոհ, անդրշիրիմ, ենթադաս, մակաբույծ, հակաթույն, արտասովոր։Ենթակողմ, հարություն, ապաշնորք,  բացորոշ, թերաշնորք, մակդիր։Փոխարքա, տգեղ, ստորաքարշ, ներգաղթ, տրամաբան, համաձայն։Նախավկա, տհաճ, մակնիշ, բացակա, ենթասպան, ընդհատ։

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանց և վերջածանցավոր բառեր կազմիր.
    9եր1

Փաստացի, ստուգարք, ջնջոց, տանջանք, տիրացու, լեզվանի։Մահածու, հավաքույթ, զգայուն, չափածո, պատվիրան, գեղանի։Գուժական, հավաքածու, ալեակ, վարույթ, զգոն։Վարձու, ծորան, ելուստ, ջնջոց, նրբին, խեցեղեն։Սփոփանք, աժույթ, ծորուն, զազրելի, փութկոտ, մատույց։Խցիկ, թավուտ, որսկան, հնոտի, գործոն, ազդու։

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բարդ բառեր կազմիր.
    9եր2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s