Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/З 09.24.2019

Урок 2.

Домашнее задание: Работа в блогах » Мой день сегодня»

Письменно: Закончите предложения, используя сочетания со значением времени.

  1. Я делаю зарядку по утром . 2. Обычно я завтракаю с молоком и бисквитом, обедаю с разными вкусными блюдами, ужинаю с вкусными и легкими закусками.
  2. Лекция начинается с моей историй. 4. Лекции кончаются из моего любимого хобби.

Я просипаюс 7:00 утра патом иду моюс ачешаю.Я хожу школу на 8:15: в школу делаю интересные уроки, a потом прихожу домой на 14:30 или 15:05.Когда прихожу домой  вмою руки и сделаю домашнее задание.После задани я собираюсь дома и патом ем.Может быть, в конце мне не остается времени потомушто оченъ биваетъ позна, но дажо бывает, что время остается и я смотрю интересные фильмы или публикую интересную информацию о разных вещах․

Posted in Իրավունք, Uncategorized

Իրավունք․․․

1. Ի՞նչ պատճառով է, որ ժողովրդավարություննունի երաշխիքների կարիք։

Ինչ քան էլ որ ուժեղ լինեն ﬔր ցանկությունները ﬔր իրավունքների և ժողովրդավարության հար ցում, ﬔնք չենք կարող դրանք կենսագործել, եթե հասարակական ﬕջավայրը չի նպաստում դրան։ Այդպիսի իրական հնարավորություն ﬔզ համար ստեղծում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Դրանում անհատի կենսագործունեության բոլոր ձևերը կառուցված են
ազատկա մավորության վրա։ Կայացած քաղաքացիական հասարակությունը
ստեղծում է իրա կաներաշխիքներ և պայմաններ, որոնք նպաստում են ժողովրդավարությունն ի դեալից իրա կանության վերածելուն։ Բռնապետության
կամ համատարած ապօրինությունների պարագայում ժողովրդավարությունը
և մարդու իրավունքները ﬓում են անիրագործելի։

2. Ո՞ր պետական կառավարուﬓ է համարվում ժողովրդավարական։

Ժողովուրդն իրեն պատկանող իշխանությունն իրականացնում է ոչ ﬕ այն անﬕջապես, այլ նաև ընտրովի-ներկայացուցչական մարﬕնների ﬕջոցով։ Ժողովուրդը որոշակի ժամկետով ընտրում է իր ներկայացուցիչներին՝ երկիրը ժողովրդի շահերից ելնելով կառավարելու համար։

3. Որո՞նք են ﬔր պետության սահմանադրական բնութագրերը։
4. Որո՞նք են իրավական պետության հիﬓական սկզբունքները։
5. Որո՞նք են իշխանությունների բաժանման սկզբունքի պահանջները։

Ըստ իշխանությունների բաժանման, պետությունը ոչ թե ամբողջական հաստատություն է, այլ օրենսդրական, գործադիր և դատական ֆունկցիաները միմյանցից անկախ իրականացնող մարմինների միություն։Աբսոլյուտիզմի և թագավորական կամայականությունների դեմ բուրժուազիայի պայքարում իշխանությունների բաժանման ուսմունքը պատմականորեն առաջադիմական նշանակություն է ունեցել, մի շարք երկրներում օգտագործվել է բուրժուազիայի և միապետության փոխզիջումը հիմնավորելու համար։

6. Ի՞նչ է սոցիալական պետությունը։

Սոցիալական պետությունը պետական կառավարման ձև է, որի հիմնական նպատակներն են հաստատել սոցիալական արդարությունը քաղաքացիների միջև և ապահովել սոցիալական պաշտպանվածությունը։

7. Ո՞րն է մարդկանց որակների նշանակությունը ժողովրդավարության համար։

Posted in Հայոց պատմություն, Uncategorized

Պատմություն․․․

Սեպտեմբերի 23-ից -27-ը

  • Հայաստանը ռուս -թուրքական հարաբերությունների ոլորտում:/էջ35-37/

Հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ռուսական կայսրության կործանումից և Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո բավականին բարդ հարաբերություններ ստեղծվեցին Ռուսաստանի հետ։ 1917թ. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում փաստորեն առաջացել էին երկու հակադիր ուժեր, որոնք քաղաքացիական կռիվներ էին մղում իրար դեմ։Դրանցից մեկը Խորհրդային Ռուսաստանն էր (ՌՍԽՖՀ)։ Նա պայքարում էր
խորհրդային սոցիալիստական կարգերը ամբողջ Ռուսաստանում հաստատելու համար։

Ռուս-թուրքական հարաբերություններ․

Խորհրդային Ռուսաստանը քանի որ պայքարում էր Անտանտի տերությունների (իմպերիալիստների) դեմ, միաժամանակ Անտանտի դեմ պայքարի դրոշով էին հանդես գալիս նաև քեմալականները, ուստի այստեղ նրանց քաղաքական շահերը համընկնում էին։ Այդ հիման վրա տեղի ունեցավ Խորհրդային Ռուսաստանի և Թուրքիայի մերձեցում։ 1920թ. ամռանը Մոսկվայի հայ-ռուսական բանակցություններին գրեթե զուգահեռ բանակցություններ ընթացան նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի պատվիրակությունների միջև։ Այդ բանակցությունների արդյունքում
օգոստոսի 24-ին ստորագրվեց ռուս-թուրքական մերձեցման նախնական պայմանագիր։ Ռուսաստանը ճանաչում է թուրքերի «Ազգային ուխտը», որն իր սուր ծայրով ուղղված էր Սևրի պայմանագրի դեմ: Դրանից հետո Ռուսաստանը սկսեց օգնել թուրքերին դրամով (ոսկով), զենքով ու զինամթերքով։ Իսկ թուրքերն այդ օգնությունը իրականում օգտագործեցին ոչ թե Անտանտի
տերությունների, այլ Հայաստանի ու Թուրքիայի մյուս ճնշված ազգային փոքրամասնությունների` հույների, ասորիների դեմ։ Այդպիսով, Հայաստանի
Հանրապետությունը հայտնվեց երկու զորեղ ուժերի` Խորհրդային
Ռուսաստանի և քեմալական Թուրքիայի, այլ խոսքով` «ռուսական մուրճի և 38
թուրքական սալի» արանքում։ Ընդ որում, Ադրբեջանը դարձավ կապող օղակ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։

  • 1920թ թուրք -հայկական պատերազմը: Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը:էջ/38-41/

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Հայաստանի ռազմական պարտությունը առաջ բերեց քաղաքական ճգնաժամ։ 1920թ. նոյեմբերի 23-ին հրաժարական տվեց Հ. Օհանջանյանի բյուրո-կառավարությունը, և կազմվեց Ս. Վրացյանի (1882-1969) կոալիցիոն կառավարությունը՝
էսէռների մասնակցությամբ, որն էլ անմիջապես սկսեց հաշտության բանակցությունները թուրքերի հետ։ Նոյեմբերի 25-ին Ալեքսանդրապոլում (Գյումրի) սկսվեցին հաշտության բանակցությունները։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ալ. Խատիսյանը, իսկ թուրքականը՝ նրանց զորքերի հրամանատար Քյազիմ Կարաբեքիր փաշան։ Վերջինս հայկական պատվիրակությանը թելադրեց հաշտության պայմանները, իսկ նոյեմբերի 30-ին Հայաստանին ներկայացրեց վերջնագիր։

Թուրք-հայկական պատերազմը։ 1920թ. սեպտեմբերի 23-ին քեմալական Թուրքիան առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմը, որը տևեց շուրջ երկու ամիս։ Սեպտեմբերի 28-ից ծավալվեցին վճռական ռազմական գործողությունները։ Ի սկզբանե պատերազմն անհաջող ընթացք ունեցավ հայկական կողմի համար։ Ոսոխը գրավեց Սարիղամիշն ու Մերդենեկը։ Թուրքական զորքը քանակապես գերազանցում էր հայկականին։Կառավարությունը մի շարք արտակարգ միջոցառումներ ձեռնարկեց երկիրը պատերազմական պայմաններին համապատասխանեցնելու համար։
Նա դիմեց նաև դիվանագիտական քայլերի՝ դրսից օգնություն ստանալու
համար։ Սակայն «դաշնակից» երկրները՝ Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, ինչպես նաև ԱՄՆ-ը, հայ ժողովրդի համար ճակատագրական այդ պահին անտարբեր գտնվեցին՝ թողնելով նրան միայնակ։

  • Գրավոր նարկայացրե′ք ձեր կարծիքը ռուս- թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ:

Իմ կարծիքով նրանց հարաբերությունները այդքանել լավ չեն եղել։Իմ կարծիով եթե նրանք ունենաին լավ հարաբերություններ ապա Ռուսաստանը կհամագործակցեր թուրքիայի հետ և Ռուսաստանը վատ հարաբերություն կունենար մեզ հետ։

Posted in English, Uncategorized

English

Charles Dickens

Charles Dickens is a famous English writer. He route a story about an orphan , who lives with his sister and her husband Joe Gragery, who is a blacksmith the boy ‘s name is pip, it is a short from of Philip Pirrip.

……