Posted in հայոց լեզու, Uncategorized

Հայոց լեզու 13.09.2019

  1. Անդրադարձ ֆլեշմոբի առաջադրանքներին.
  2. Բաղաձայնների ուղղագրությունն ու ուղղախոսությունը։  Հիմնական խնդիրը՝ ձայնորդներից հետո լսվող շնչեղները կամ խուլերը մի շարք բառերում գրվում են ձայնեղներով։

Առաջադրանք՝

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բառ կազմիր։ Ուշադրություն դարձրու կատարվող հնչյունափոխությանը.
    բառակազմություն

 

  1. Լրացրու բաց թողած տառերը.
    Երբեք Հաճի աղան՝ քաղաքի նշանավոր մեծատունը, այդպես շփերթ չէր փոխել քայլերն իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն Հաճի աղան, որի՝  հնօրյա փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր աղայական։ Կերպասե շալը վզին փաթաթած, ուխտի վիզը առաջ երկարած, սապատավոր քիթը ցցած, հայացքը դեպի հեռուն՝ ընթանում էր նա դանդաղ քայլերով։Ծիսակարգի նման անխուսափելի գործելակերպ ուներ. գիտեր որթաքարով սալարկված խորդուբորդ փողոցի ամեն դարուփոս ու պատռվածք։ Արծաթազօծ գլխով գավազանը լպրծուն ցեխի մեջ դիմհար տալով՝ գերագույն խնամքով կանցներ վտանգավոր տեղը։ Հաճի աղան թույլ տվեց, որ կապույտ մահուդե տաբատի փողքերը ցեխոտվեին  մեկ ինը տարի առաջ՝ անդրանիկ որդուն թաղելիս, և մեկ էլ այսօր, երբ իմացավ, որ թուրք զորքը հաղթականորեն մոտենում է իրենց սահմանամերձ քաղաքին։ Կյանքի չարին ու բարուն տեղյակ Հաճի աղան լավ գիտեր, որ երբեք չես սպասի՝ վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի. պետք է ժամանակին որսաս խուսափելու պահը։
Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն․․․

Հարցեր և առաջադրանքներ ՝․
1. Ֆիզիկական քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Հայկական լեռնաշխարհը և
նկարագրե՛ք նրա սահմանները:

3. Ո՞րն է «աշխարհագրական դիրք» հասկացության բովանդակությունը:

Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը քարտեզի վրա արտահայտում է տարածքի եզրակետերի կամ կենտրոնական  գտնվող երկրաչափական կենտրոնի աշխարհագրական կորդինանտները:
4. Ո՞րն է պետության քաղաքաաշխարհագրական դիրքի և տնտեսաաշխարհագրական
դիրքի կարևոր թյ նը: Ինչպե՞ս կարող են դրանք լինել
նպաստավոր և ոչ նպաստավոր:

Տնտեսաաշխարհագրական դիրքը կարևոր է։ Այն բնութագրող օբյեկտները՝ երկաթուղիները, ավտոխճուղիները, նավահանգիստները, նավթամուղներն ու գազամուղները, էլեկտրահաղորդման գծերը և այն այդպիսի բաները այն ժամանակ օգնել են հայաստանի տնտեսաաշխարհագրական դիրքը ավելի լավը դարձնել։ Եվ մինչև հիմա էլ դա զարգացնում է մեր տնտեսաաշխարհագրական դիրքը։

5. Որո՞նք են Հայաստանի քաղաքաաշխարհագրական և տնտեսաաշխարհագրական
դիրքի փոփոխման պատճառները:

Պատճառները իհարկե տարբեր են։ Բայց աշխարհագրական դիքը հիմնական պատճառներից է կազմված: