Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Uncategorized

Գրականություն․․․

Գրականություն
Կարդում ենք գրաբար.

Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին (էջ 8-10)։ Կատարիր գրքում եղած առաջադրանքները։

Գրաբար

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ,

Որ Էն Աստուած աստ բազմեցաւ.

Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ,

Սուրբ ողջունի հրաման տուաւ:

Եկեղեցի մի անձն եղև,

Համբոյրս յօդ լրման տուաւ.

Թշնամութիւնն հեռացաւ,

Սէրն յընդհանուրս սփռեցաւ:

Արդ, պաշտօնեայք՝ բարձեալ զձայն,

Տո՛ւք զօրհնութիւն ի մի բերան,

Միասնական Աստուածութեանն,

Որում սրովբէքն են սրբաբան:

Աշխարհաբար

Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց,

Որ են աստված այստեղ բազմացավ.

Խաղաղության ձայն հնչեց,

Սուրբ ողջույնին հրաման տրվեց:

Եկեղեցին մի անձ եղավ,

Համբույրս օդում սփռվեց,

Թշնամությունը հեռացավ,

Սերն ընդանուրիս սփռվեց:

Ահաի, պաշտոնյաների՝ ձայնը բարձրացավ,

Տուր զորություն մի բերան,

Միասնական աստվածության,

Որում սրովբէքններն են սուրբ:

Առավօտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ,

Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Աշխարհաբար

Առավոտ լուսո,

Արեկագ արդար

Դեպի ինձ լույս ծագեց։

Բխումը հորից

Բխղեց հոգուց

Բառեր, որ քեզ հաճույք կպատճառեմ։

Գանձդ ողորմության

Գանձիդ թաքցրա

Գտնող ինձ դարձրու։

Դուռն ողորմության

Դավանողիս բաց

Դասիր բարձր։