Posted in Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

ԹԹՎԱԾԻՆ

 • Թթվածնի անձնագրի կազմումը 
 1. Թթվածնի անձնագրի կազմումը`O
 2.  Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը O2
 3. Քիմիական նշանը-O
 4.  Քիմիական բանաձևը
 5. Հարաբերական ատոմային զանգված՝Ar=16
 6. Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr=32
 7. Իզոտոպները—16O,17O,18O
 8. Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը-8պարբերությունը-2խումբը-6, գլխավոր
 9. Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը 8 պրոտոն, 8 նեյտրոն և 8 էլեկտրոն
 10. Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը  -2 +2
 11. Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը  2,65x,166×10-26
 12. Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ
 • Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները      

Թթվածինը անգյունանհոտանհամ գազ է։ Շատ վատ է լուծվում ջրում։ -183 աստիճանում հեղուկանում, -219 աստիճանում պնդանում է։ Հեղուկ թթվածինը կապույտ գույնի էձգվում է մագնիսի միջոցով։ Օդից ծանր է։ Հարյուր ծավալում ընդհամենը երեք ծավալ։ 

Անհրաժեշտ է շնչառության համար։ Նպաստում է այրմանը։ Այն օքսիդացման ռեակցիաներըորոնց ժամանակ անջատվում են լույս և ջերմություն կոչվում են այրման։ 

 •  Թթվածնի կիրառումը
 • Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
 • Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s