Posted in Քիմիա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա Դասարական աշխատանաք..

Փորձեր՝ Մագնեզիումի այրումը և Մոլախիտի այրում ՝.

Posted in Համաշխարհային պատմություն, Uncategorized

Պատմություն…03-08.12.2018թ

250px-CongressVienna

 

 

 

 

 

Կազմել 19-րդ դարի Եվրոպայի ժամանակագրությունը:

1814-1815թթ. Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում Նապոլեոնին հաղթած պետությունների ղեկավարները հրավիրեցին վեհաժողով:Նպատակն էր, ոչ միայն հաշտություն կնքել պարտված Ֆրանսիայի հետ, այլև Եվրոպայում հաստատել կայուն ծաղաղություն:Բոլորը խոսում էին արդարության և խախտված օրի նա վերականգնում է:Վեհաժողովում իրենց կամքն էին թելադրում Ռուսաստանը, Անգլիան, Ավստրիան և Պուսիան:Նրանք էլ վերաձևցին Եվրոպայի պետական  սահմաները հաշվի չառնելով այլ շահերը:

Համեմատիր նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան դարաշրջանները:

Հիմնավորիր զարգացման որ ուղին է նախընտրելի ՝ հեղափոխական, թե բարենորոգումների:

 

Europe_1815_map_en
Վիեննայի վեհաժողովի որոշումներով Եվրոպայում հաստատված ազգային-պետական սահմանները:

Աղբյուրները՝ Համաշխարհային պատմություն, դասագիրք 8-րդ դասարան, էջ 38-46,

համացանց

Լրացուցիչ

Ֆիլմը դիտելուց հետո՝տպավորություններդ շարադրիր  քսան նախադասության սահմաններում:

Փ/Ֆ<<19-րդ դար.ազգային պետականություն>> 

Հետազոտական աշխատանք

Վիեննայի վեհաժողովը և Թալեյրանը

Վիեննայի վեհաժողովը և Մետեռնիխը