Posted in Ֆիզիկա տնային աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա տնային աշխատանք…

Թեման ՝ Ազատ անկում:Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով:

1. Նյուտոնի առաջի օրենքի ձևակերպումը

2.Բերել Նյուտոնի առաջի օրենքը հաստատող օրինակներ

3.ինչ պայմաններում է մարմինը շարժվում ուղղագիծ հավասարաչափ

4.Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:մարմինը շարժվում է,թե գտնվում է դադարի վիճակում:

5.Ինչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը:

6.Նյուտոնի երկրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը

7.Որ դեպքում է մարմինը շարժվում արագացմամբ:

8.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

9.Նյուտոնի երրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից. էջ 13-ից 20-ը և էջ 23-ից 36-ը:

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Լուծել հետևյալ խնդիրները՝

1. Որոշել ժամացույցի վայրկենացույցի սլաքի ծայրի շարժման արագությունը, եթե սլաքի երկարությունը 10 սմ է:

2.Շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը 10 վ-ում կատարում է 30 պտույտ:Որքան է այն շրջանագծի շարավիղը որով շաժվում է մարմինը,եթե նրա շաժման արագությունը 4,8մ/վ է:

3. Ինչ–որ  համազոր ուժի ազդեցությամբ 100  կգ զանգվածով մարմինըշարժվում է  0,3մ/վ2 արագացմամբ: Ինչ արագացմամբ կշարժվի 120կգզանվածով մարմինն այդ նույն ուժի ազդեցությամբ:

4. Ինչ հաստատուն ուժի ազդեցությամբ դադարի վիճակում գտնվող  0,3կգզանգվածով մարմինը  5վ–ում կանցնի 25մ ճանապարհ:

5. Որքան ժամանակում 5000Ն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվող  1տզանգվածով մարմնի արագությունը կաճի   500մ/վ–ից մինչև   2000մ/վ:

6. 50Ն հաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվող  100կգզանգվածով մարմնի արագությունը 8վ–ում աճեց մինչև 10մ/վ: Գտնելմարմնի արագությունը այդ ժամանակահատվածի սկզբում:

7. Դիտորդից ինչ հեռավորության վրա է հարվածում կայծակը, եթե ամպերիորոտը կայծակը նկատելուց 4վ հետո է հասնում դիտորդին: Ձայնիտարածման արագությունը` 330մ/վ է:

 

Պատրաստել նյութ-Է. Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 39՝«Ռեակտիվ շարժում: Հրթիռային տեխնիկայի զարգացումը»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s