Posted in Uncategorized

Էռնեստ Հեմինգուեյ Փաթեթ…

ernestԾերունին և ծովը — ամերիկյան պատմվածք

Կարդալ Գրապահարանում:

8-րդ դասարան

Գլուխ Ա

Բացատրել բառերը.

ձեռնունայն-Դատարկաձեռն

հարպուն-Որսատեգ

կայմ-Նավի վրա բարձր սյուն առագաստների համար

աննկուն-Դիմացկուն

մառլին-Ձկան տեսակ

սարդին-Սարդինաձկան պահածո

նավացռուկ-Նավի առջևի մասը քիթը 

սիրազեղ-Սեր զեղող արտահայտող

մամլած-Նեխած

ոսկեթույր-Ոսկեգույն

ծանծաղուտ-Գետի ծանծաղ տեղ

խեժ-Կաթնատու անասունների առաջին կաթը խիժ

խծուծ-Գզելու ժամանակ վուշի կանեփի ևն թելերի թափթփված մանրուք մնացուկ

բոկոտն-Բոբիկ ոտքերով

Գտիր հատվածներ (արտահայտություններ, նախադասություններ), որոնք կօգնեն քեզ բնութագրել`           1. ծերունուն, 2. տղային:

Ինչպես ես հասկանում այս արտահայտությունները.

Բայց գիտեր, որ հեզությունը եկել է և իր հետ ո՛չ ամոթ է բերել, ո՛չ էլ մարդկային արժանապատվության կորուստ։

Սկզբում պարտք ես խնդրում, հետո էլ ողորմություն ես խնդրում…

Իսկ դու համաձա՞յն ես  այս մտքերի հետ. ինչու՞:

Ես համաձայն չեմ քանի, որ եթե արժանապատվություն չունենաս դու չես կարող լինել լավ և կրթված մարդ:Եթե ամեն մարդ հեզ չլինի նա ամեն ինչին կարող է վատ տոսանկյունից նայել և սառը դատել:

Գլուխ Բ (մինչև՝- Ժամանակն է,-ասաց նա…)

Բառային բացատրական աշխատանք. 

ծանծաղուտ-Գետի ծանծաղ տեղ

ճողփյուն-

կարծր-ամուր

ախոյան-թշնամի

խայծ-ճիճու

դրասանգ-

ընդհուպ-կիպ

անճարակություն-անճարակ լինել

ճգնել-ճիգ ջանք թափել

վետվետում-վետվետալ

բաղեղ-շաղապատուկ

խարազան-

ներբան-կաշի

ոստնել-ցատկել

ոստոստել-անընդհատ ոստնել

խոյանալ-վազել

պիրկ-լարված, ձիգ

Վերընթերցիր այն հատվածը, որտեղ պատկերված է 1. ծերունու վերաբերմունքը ծովի հանդեպ, 2. մյուս ձկնորսների վերաբերմունքը ծովի հանդեպ: Այդ հատվածի օգնությամբ փորձիր գտնել ծերունի-հասարակություն տարբերությունը (աշխարհայացք. ապրելակերպ):

Մեկնաբանիր այս միտքը՝ համաձայնելով կամ մերժելով այն:

Լավ է իհարկե, երբ մարդու բախտը բանում է։ Բայց ես գերադասում եմ կարգին բռնել իմ գործը։

Գլուխ Բ (մինչև՝վերջ)

Բառային աշխատանք —

Պրկել – Կապը՝ կապանքը ձգելով ամրացնել՝ սեղմել:

Անխոնջություն – Անխոնջ լինելը:

Զառամած –

Կռթնել – Արմունկը բարձին հենելով գլխին հենարան դարձրած պառկել, կիսապառկել:

Աչքակապություն – Թյուրիմացության մեջ գցելը, որևէ բան իրականից ավելի լավ, գեղեցիկ ներկայացնելը:

Անողորկ –

Երախ – Կենդանիների բերան, կլափ:

Տնտղել –  Ուշադրությամբ զննել՝ դիտել՝ քննել, բոլոր կողմերից ուշադրությամբ նայել:

Լերդանալ – Թանձրանալ, մակարդվել:

Կզակ – Ստորին ծնոտի կլորավուն դուրս ընկած ծայրը:

Հանդիպակաց – Դիմացը կանգնած, դեմուդեմի, դիմացի:

Ընդարմանալ –  Մրսելուց՝ երկյուղից՝ հոգնությունից՝ դեղերից շարժունությունը կորցնել, թմրել, դմբրել:

Կարկամել – Լեզուն կապ ընկնել, պապանձվել:

Շեղբ – Դանակի՝ դաշույնի ևն կտրող մասը:

Անհողդողդ – Չտատանվող, աներեր, հաստատուն:

Տոկալ – Որևէ բանի դիմանալ, հակակայելով իրեն պահպանել, դիմանալ:

Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:

Համեմատիր այդ վերաբերմունքը Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկե կիրճը» պատմվածքի հերոսի՝ ոսկու հանքի հանդեպ վերաբերմունքի հետ: Նշիր նմանություններ:

Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը:

Գլուխ Գ (մինչև՝- Ոչ,— ասաց նա,— չի կարող պատահել, որ այսքան խոշոր լինի։)

Բացատրել բառերը. վեհանձնություն, շորթել, երաշխիք, անվրեպ, նիրհել, կիրճ, կարկամել, կզակ, պատվար, շառաչ, անողոքաբար, տնտղել,

Քննարկենք (գրավոր կարծիքները նախօրոք պատրաստել).

Ինչքա՜ն լավ է, որ մենք ստիպված չենք սպանել աստղերին։ … Բայց ինչքան լավ է, որ ստիպված չենք սպանել արևին, լուսնին ու աստղերին։ Բավական է, որ ուտելիք ենք շորթում ծովից ու սպանում ենք մեր եղբայրներին։ — Օվկիանոսից շորթում ենք ուտելիք, իսկ լուսատուներից ի՞նչ կշորթենք: Ի՞նչ կլինի եթե ստիպված լինենք սպանել աստղերին:

Աշխարհում ոչ ոք արժանի չէ նրանով սնվելու, հապա մի նայեցե՛ք՝ ինչպես է իրեն պահում և ինչպիսի վեհանձնությամբ։ — Բացատրիր վեհանձն բառի իմաստը. ինչու՞ չի կարելի նսեմացնել այն:

Գլուխ Գ (մինչև վերջ)

Բացատրել բառերը. կռնակ, գալարվել, մթագնել, հորձանք, թափոր, դավ, ստեպ-ստեպ, անդադրում, զսպան, ածելի, ավար, համակվել, կափկափել, մոլեգին, ընկղմվել, շեշտակիություն, ջլատվել, խորհրդածել, խելահեղ, սեպ, մխրճվել, ընկրկել, հրացոլք, հոգնաբեկ:

Վերլուծական աշխատանք.

«Դու գլուխս կուտես, ա՛յ ձուկ,— մտածեց ծերունին։— Դա, իհարկե, քո իրավունքն է։ Կյանքումս երբեք չեմ տեսել քեզնից ավելի հսկայական, գեղեցիկ, հանդարտ ու վեհանձն արարած։ Ի՜նչ արած, սպանի՛ր ինձ։ Ինձ համար արդեն մեկ է, թե ով ում կսպանի»։

Եվ ի՜նչ թեթևություն ես զգում, երբ պարտված ես,— մտածեց նա։— Չէի էլ իմանում, որ այսպես հեշտ է դա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s