Posted in Uncategorized

Translate from Armenian into English

Մինչ հայրիկս հյուրասենյակում թերթ էր ընթերցում,ես ու տատիկս խոհանոցում տորթ էինք թխում։

Չնայած ես սոված չէի,սակայն ստիպված էի հյուրերի հետ սեղան նստել։

Երեկ ես հանդիպեցի իմ վաղեմի ընկերոջը,ում չէի տեսել երկար տարիներ։

Ամեն անգամ,երբ ընկերներս այցելում են ինձ,մենք հրաշալի ժամանակ ենք անցկացնում միասին։

Հաճախ ես գնում եմ կինոթատրոն,որպեսզի մի քիչ հանգստանամ։

While my father was reading a newspaper in the living room, I and my grandmother had a cake in the kitchen.

Although I was not hungry, he had to sit down with the guests.

Yesterday I met my old friend whom he had not seen for many years.

Every time my friends visit me, we spend a great time together.

Often I go to the cinema to have some rest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s