Posted in Uncategorized

Սահյան Փաթեթ…

Հայտնի է, որ Համո Սահյանին անվանում են բառանկարիչ. յուրաքանչյուր բանաստեղծությունն անգիր անելուց առաջ փորձեք գնահատել «կտավը»: Բնություն-մարդ կապն ինչպես  է արտացոլվում ստեղծագործություններում:

ԲԱՑՎՈՂ ՕՐՎԱ ՀԵՏ

Բանաստեղծությունը նկարագրում է առավոտը, երեկո և գիշեր:

ԾԱՂԿՈՒՆՔԻ ՀԵՂԵՂ Է

Բանաստեղծությունը նկարագրում է սիրահարված զույգերին ինձ թվում է սա սիրահար զույգերի մասին է:

ԿԵՍՕՐ։ ԿԱՆԱՉ-ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՎԵՐ

Բանաստեղծությունը նույնպես օրվա մասին են պատմում:

ՔԱՄՈՒ ՀԱՄԲՈՒՅՐԸ

Բանաստեղծությունը քամու մասին է նա պատմում էր քամու մասին:

Համո Սահյանի բանաստեղծություններից ինքդ առանձնացրու մի «նկար», ներկայացրու, սովորիր անգիր:

Սարահովիտ

Այս բանաստեղծությունը նկարագրում է Սարահովիտին:

Posted in Աշխարհագրություն. Տնային աշխատանք, Uncategorized

Աշխարհագրություն…16.04.2018թ

Դասի հղումը 

 

1. Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:

Տրանսպորտի միջոցով իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների հումքի փոխադրումը: Նաև պատրաստի արտադրանքը սպառողին հասցնելը: Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու արտադրությունների միջև որոշակի հեռավորության վրա տեղեկատվության փոխանցումը տարբեր տեխնիկական միջոցներով:

2. Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն:

Բեռնաշրջանառությունը դա տրանսպորտով փոխադրվող բեռների քանակն է որոշ ժամանակում: Ուղևորաշրջանառություն ավտոմոբիլով փոխադրված ուղևորների թվաքանակն է։

3. ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր: Ինչու՞:

Ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ, բեռնատարներ և ինքնաթիռներ։ Դրանք կարևոր են, որովհետև միայն այս տեսակներ կարող են օգտագործվել Հայաստանում։