Posted in Ֆիզիկա տնային աշխատանք, Uncategorized

Տնային աշխատանք․ Ֆիզիկա

Տրաբերակ 1`

1. Ինչի՞ց է կախված մարմնի վրա ազդող ուժի արդյունքը․

Պատ․՝ 1) Ազդող ուժի մոդուլից և մակերևույթի մակերեսից, որի վրա ուղղահայաց ազդում է ուժը։

2. Ճնշում անվանում են այն մեծությունը, որը հավասար է․

Պատ․՝ 2) Մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերոությանը այդ մակերևույթի մակերեսին։

3. Կոմբայների, սերմնացանների և այլ գյուղատնտեսական մեքենաների անիվները ատրաստում են լայն անվագոտիներով, որպեսզ ճնշումը ․․․, քանի որ որքան ․․․ հեման մակերեսը, այդքան ․․ ճնշումը․

Պատ․՝ 2) փոքրացնեն ․․․ փոքր է ․․․ փոքր է

4. Ո՞ր դեպքում չորսուն կառաջացնի մեծ ճնշում․

Պատ․՝ 1) Առաջինում

5. P=54 կՆ

p=40000 Պա

S-?

54կՆ=54000Ն

S=F/p=54000Ն/40000Պա=1,35մ2

Պատ․՝ 2) 1,35մ2

 

Տարբերակ 2`

1. F=60000 Ն

S=1,5մ2

p-?

p=F/S=60000Ն/1,5մ2=40000 Պա

Պատ․՝ 4) 40000 Պա

2. Շշի մեջ, որը փակված է ծորակ ունեցող խցանով, գազ մղեցին և ծորակը փակեցին։ Նո՞ւյն ճնշմանը կենթարկվեն շշի հատակը և պատերի տարբեր մասերը․

Պատ․՝ 1) Գազի ճնշումը շշի ցանկացած տեղում նույն է։

3. Կտրո գործիքները սրում են այն բանի համար, որպեսզի ․․․ ճնշումը, քանի որ ինչքան ․․․ հենման մակերեսը, այնքան ․․․ ճնշումը։

Պատ․՝ 3) Մեծացնեն ․․․ փոքր է ․․․ մեծ է

4. Մարինը ո՞ր դիրքում է առաջացնում ավելի մեծ ճնշում․

Պատ․՝ 2) Երկրորդում

5. Երկարություն – 1,2մ

Լայնություն – 0,8մ

F=480կգ

p-?

S=1,2մ*0,8մ=0,96մ2

F=m*g=480կգ*10Ն/կգ=4800Ն

p=F/S=4800Ն/0,96մ2= ≈ 5000Պա

Պատ․՝ 4) ≈ 5000 Պա

Տարբերակ 3`

1. Ի՞նչ միավորներով են չափում ճնշումը․

Պատ․՝ 2) 1Պա, 1հՊա, 1կՊա

2. Բանաձևերում ճնշումը նշանակում են ․․․ տառով, ուժը՝ ․․․ով, մակերերսը՝ ․․․ով։

Պատ․՝ 3) p … F … S

3. Շենքի պատերը կառուցում են լայն հիմքի վրա, որպեսզի ․․․ ճնշումը, քանի որ ինչքան ․․ մակերեսը, այնքան ․․․ ճնշումը․

Պատ․՝ 2) փոքրացնեն ․․․ փոքր է ․․․ փոքր է

4․ Ո՞ր դիրքում է չորսուն կգործադրի ամենափոքր ճնշումը․

Պատ․՝ 3) Երրորդում

5. S=60մ2

p=80Պա

F-?

F=Sp=60մ2*80Պա=4800Ն

Պատ․՝ 4) 4800Ն

Տարբերակ 4`

1. F=14000Ն

S=2մ2

p-?

p=F/S=14000Ն/2մ2=7000Պա

Պատ․՝ 1) 7000Պա

2. Որպես ճնշման միավոր ընդունում են այն ճնշումը, որը գործադրում է․

Պատ․՝ 1) 1Ն ուժը 1մվրա

3. Եթե մարդու ոտքերի տակ ջրամբարի սառույցը կոտրվում է, ապա մոտենալ չի կարելի, Նրան փրկելու համար պետք էէ նետել տախտակ կամ երկար ձող։ Հենվելով դրանց վրա՝ նա կարող է դուրս գալ ջրից և անցնել սառույցի վրայով։ Տախտակին կամ ձողին հենվելը թույլ է տալիս ․․․ ճնշումը, քանի որ այդ դեպքում հենման մակերեսը ․․․, իսկ ճնշումը ․․․․

Պատ․՝ 5) փոքրացնել ․․․ մեծ է ․․․ փոքր է

4. Ո՞ր դեպքում է մարմինը առաջացնում նվազագույն ճնշում․

Պատ․՝ 3) Երրորդում

5. F=0,96կՆ

S=0,2մ2

p-?

0,96կՆ=960Ն

p=F/S=960Ն/0,2մ2=4800Պա

Պատ․՝ 4) 4800Պա

Posted in Ֆիզիկա տնային աշխատանք, Uncategorized

Ֆիզիկա. Տնային Աշխատանք

Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից 358 խնդրից միչև368խնդիրը:
358․
F=37,5 կՆ կամ 37500Ն
s=0,0075մ2
p=?
 
p=F/s=37500/0,0075=5000000 Պա կամ 5000 կՊա
 
Պատ․՝ 5000 կՊա
 
359․
s=1300սմ2 կամ 0,13մ3
f=3,9լ կամ0,0039մ3
ռո=1000կգ/մ3
g=10Ն/կգ
p=?
p=f/s=3,9կգ*10Ն/0,13մ3=300Պա
 
Պատ․՝ 300Պա
 
360․
s=320սմ2 կամ 0,32
f=48կգ 
p=?
p=f/s=48/0,32=150Պա
 
Պատ․՝ 150Պա
Posted in 2017-2018թ ուս. պլան, Uncategorized

III ուսումնական շրջանի անհատական ուսմնական պլան.2017-2018թ

2017-2018թ ուս. պլան

Դասացուցակ

Ժամատախտակ 

Ընտրությամ գործոնեություն-Վրացերեն

Մարզական գործոնեություն-Վոլեյբոլ

Լրացուցիչ կրդություն-չեմ հաճախում

Լրացուցիչ դպրոցից դուրս-չեմ հաճախում

Տնային աշխատանք-Տնային բոլոր աշխատանքները ընտրել եմ

Տրանսպորտ – չեմ օգտվում