Posted in Ֆիզիկա տնային աշխատանք, Uncategorized

Տնային աշխատանք․ Ֆիզիկա

Տնային աշխատանք՝

Հզորություն և Հզորության միավորներ

Տարբերակ 1՝

1.  t=5վ

A=400 Ջ

N-?

N=A/t=400Ջ/5վ=80 Վտ

Պատ.՝ 1) 80 Վտ

2.  N=50Վտ

t=20վ

A-?

A=Nt=50Վտ*20վ=1000Ջ

Պատ.՝ 2) 1000 Ջ

3. 32,5 ՄՎտ – ? կՎտ

1 ՄՎտ=1000000 Վտ

1 կՎտ=1000 Վտ

1000000:1000=1000 կՎտ

32,5 ՄՎտ*1000 կՎտ=32.500 կՎտ

Պատ.՝ 2) 32.500 կՎտ

4. А=16 Ջ

t=1ր=240 հարված

N-?

1ր=16*240=3840 Ջ

N=A/t=3840/60=64 Վտ

Պատ․՝ 5) 64 Վտ

5. t=10ր

F=mg

s=6մ

N-?

m=ƍ*V=5մ3*1կգ/մ3=5կգ

F=m*g=5կգ*10Ն/կգ=50Ն

A=Fs=50Ն*6մ=300 Ջ

N=A/t=300Ջ/600վ=0,5 կՎտ

Պատ․՝ ≈ 0,5 կՎտ

Տարբերակ 2`

1. N=500 Վտ

A=2000 Ջ

t-?

t=A/N=2000Ջ/500Վտ=4վ

Պատ․՝ 1) 4վ

2. t=40վ

A=2000 Ջ

N-?

N=A/t=2000Ջ/40վ=50Վտ

Պատ․՝ 1) 50 Վտ

3. 5 ՄՎտ-? Վտ

1 ՄՎտ=1000000 Վտ

5 ՄՎտ=5000000 Վտ

Պատ․՝ 2) 5000000 Վտ

4. t=1ր

F=5000 Ն

s=90մ

N-?

A=Fs=5000Ն*90մ=450000 Ջ

N=A/t=450000Ջ/60վ=7500Վտ

7500Վտ/1000Վտ=7,5կՎտ

Պատ․՝ 1) 7,5կՎտ

5. t=20վ

F=mg

s=8մ

N-?

m=ƍ*V=0,5մ3*2800կգ/մ3=1400կգ

F=m*g=1400կգ*10Ն/կգ=140000Ն

A=Fs=140000Ն*8մ=112000 Ջ

N=A/t=112000Ջ/20վ=5600Վտ

5600Վտ/1000Վտ=5,6կՎտ

Պատ․՝ 4) ≈ 5,6 կՎտ

Տարբերակ 3`

1.  t=30վ

N=600Վտ

A-?

A=Nt=600Վտ*30վ=18000 Ջ

Պատ․՝ 2) 18000 Ջ

2. N=250Վտ

A=2000Ջ

t-?

t=A/N=2000Ջ/250Վտ=8վ

Պատ․՝ 1) 8վ

3. 10կՎտ-?Վտ

1կՎտ=1000Վտ

10կՎտ=10000Վտ

Պատ․՝ 3) 10000 Վտ

4. t=2ր

N=2,5կՎտ

А-?

A=Nt=2կՎտ*120վ=300կՋ

Պատ․՝ 2) 300կՋ

5. t=2վ

s=1,2մ

F=400կգ

N-?

A=Fs=400կգ*1,2մ=480Ջ

N=A/t=480Ջ/2վ=240Վտ

240Վտ/1000Վտ= ≈ 2,4կՎտ

Պատ․՝ 4) ≈ 2,4կՎտ

 

Տարբերակ 4`

1. Հզորությունը մեծություն է, որը բնութագրում է․

Պատ․՝ 3) Աշխատանքի կատարման արագությունը

2. Հզորությունը թվապս հավասար է այն աշխատանքին, որը կատարվել է․

Պատ․՝ 1) Մեկ վայրկյանում

3. 22կՎտ=?Վտ

1կՎտ=1000Վտ

22կՎտ=22000Վտ

Պատ․՝ 4) 22000 Վտ

4. N=5կՎտ

t=10ր

A-?

A=Nt=5կՎտ*600վ=3000կՋ

Պատ․՝ 2) 3000կՋ

5. t=6վ

s=5մ

F=120կգ

N-?

A=Fs=120կգ*5մ=600Ջ

N=A/t=600Ջ/6վ=100Վտ

100Վտ/1000Վտ = ≈ 1 կՎտ

Պատ․՝ 3) 1 կՎտ