Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ղազարոս Աղայան Փաթեթ…

Աղայան «Նպատակ դաստիարակության»

Գլուխ Ա (էջ 13)

 • Կարդալ հատվածը, առանձնացնել դաստիարակության Աղայանի առաջարկած ուղղությունները.
 • ի՞նչ կավելացնեիք կամ կպակասեցնեիք, ինչու՞:
 • Դուրս բեր այն նախադասությունը, որը համարում ես այս հատվածի մեխը (խտացված, կարևոր ասելիքը). հիմնավորիր:

Գլուխ Բ

 • Մարմին-միտք-հոգի եռամիասնության սկզբունքը մեկնաբանիր ըստ Ղ.Աղայանի, ավելացրու քո տեսակետը:
 • Եթե այդ երեք ուղղություններից մեկը պակասում է, ի՞նչ տեսակի մարդ է «ստանում» հասարակությունը (դիտարկել յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին):

Կարդալ Ղ. Աղայանի մանկավարժության մասին պատմող հոդվածը և համեմատել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող մանկավարժության հիմնական դրույթների հետ՝  փորձելով գտնել 7 նմանություն կամ տարբերություն:

Կարդա Աղայանի «Երկու խոշոր չարիք»  հոդվածը:

 • Ի՞նչ երկու խոշոր չարիքի մասին է խոսքը:
 • Որո՞նք են այդ չարիքների առաջացման պատճառները:
 • Անառողջ միջավայրը ավելի է հոգնացնում սովորողի նյարդաին համակարգի վրա:
 • Աղայանը ի՞նչ դարմաններ է առաջարկում այդ երկու խոշոր չարիքների հաղթահարման համար:
 • Աղայանը առաջարկում էր դպրոցի  սոցիալական կյանքի ավելի արդար կազմակերպում։
 • Համեմատիր ներկա ժամանակների հետ, փորձիր առանձնացնել երկու խոշոր չարիք և տալ լուծումներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s