Posted in Uncategorized

Գործնական աշխատանք

Հարցեր կրկնողության համար

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը դրանց հատկություն, բաղադրությունը  և կիրառումը:

  1. Ինչ բնագիտական առարկաներ գիտեք

Ֆիզիկա, Քիմիա և Կենսաբանություն:

  1. Ինչ է մարմինը,նյութը,բերել օրինակներ

Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են ֆիզիկական մարմիններ: Այն ինչից կազմված են ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութեր:

  1. Անվտանգության կանոնները

Փորձեր  կատարելու  համար  դուք օգտագործելու  եք  տարբեր  նյութեր, որոնք  գտնվում  են  փակ  տարաներում, իսկ  հեղուկ  նյութերը  փակ անոթներում:

  1. Քիմիական սարքեր և նրանց հետ աշխատելու կանոնները

Չենք կարող ձեռքով բռնել փորցանոթը պետք է տնել ամրակի վրա և նոր փորձը կատարել:

  1. Նյութի հատկությունները,ֆիզիկական,քիմիական,ֆիզիոլոգիական

 

  1. Երևույթներ,ֆիզիկան և քիմիական,բերել օրինակներ:

 

Ֆիզիկական երևույթներ Քիմիական երևույթներ
Սպիրտի  գոլորշիացումը Մագնեզյումի այրումը
Մոմի հալվումը Լուցկու այրումը
Սոդայի լուծումը ջրում Ամաոնյումի բիքրոմատի քայքայումը
Պղնձա ջասպի ջրում  
Լուցկու կոտրում  
   
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s