Posted in Uncategorized

Տնային Աշխատանք Մաթեմատիկա

1.Մի սենյակում 9 մարդ կա, և նրանց միջին տարիքը 25 է. մյուսում 11 մարդ կա, և նրանց միջին տարիքը 45 է: Որքա՞ն կլինի այդ բոլոր 20 մարդկանց միջին տարիքը:
Պատ.՝ 80

2. Ամենաշատը ո՞ր թվանշանն է հանդիպում 84-ից մեծ և 145-ից փոքր բոլոր բնական թվերը գրառելիս:
Պատ.՝1
4.25 հատ թիվ է գրված: Հայտնի է, որ նրանցից ցանկացած չորսի գումարը դրական է: Ճի՞շտ է, որ բոլոր թվերի գումարը դրական է:

Պատ.՝ո