Posted in Uncategorized

Թեմատիկ Մաթեմատիկա

1) |2.1/2×0,8-5.2/3:5,1|: 2/3-1/3=1

Հաշվարկ.

1) 2.1/2×0,8=5/2×8/10=4/2=2

2) 5.2/3:5,1=17/3:51/10=17/3×10/51=10/9

3) 4/2-10/9=16/18=8/9

4) 8/9:2/3=4/3

5) 4/3-1/3=3/3=1

Պատ.՝ 1

2) **18* ,հնգանիշ թվի աստղանիշները  փոխարինել թվանշաններով,որ բաժանվի  45 –ի:

45180

Թիվը 45-ի բաժանվելու համար պետք է թիվը բաժանվի 45-ի բաժանարարների ասինքն՝ 5-ի, 3-ի, 9-ի, 15-ի, 45-ի:

 

Պատ.՝ 13185, 18180, 22185, 27185, 31185…
3) Քարտեզի վրա երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 4սմ, իսկ քարտեզի մասշտաբը 1:1.000.000 է: Որոշի՛ր երկու քաղաքների հեռավորության իրական չափը:

Լուծում

1) 1000000=10կմ

2) 10կմx4սմ=4000սմ

Պատ.՝ 4000սմ=400մղ

4. Հիմնարկի աշխատողներից 15%-ը գնացին արձակուրդի: Գտնել հիմնարկի աշխատողների քանակը, եթե հայտնի է, որ արձակուրդ գնացել են 9 հոգի:

Լուծում.

1)15:3=5%=3հոգի

2) 100:5=20

3) 3×20=60

Պատ.՝ 60

5.Կոորդինատային հարթության վրա պատկերեք հետևյալ  կետեր և  հաշվեք ստացված պատկերի պարագիծը և մակերեսը:
A(-3,5;10)   B(8,2;10)   C(8,2;-2,7)  D(-3,5;-2,7)

Լուծում.

1) -3,5x(-3,5)=-28.7

2) -3,5+(-3,5)+8,2+8,2=23.4

Պատ.՝ P=23,4. S=-28.7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s