Posted in Uncategorized

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ

Դեկտեմբեր

  1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հին Արևելքի արվեստը», «Գիտությունը Հին Արևելքում», «Հին Հունաստանի նշանավոր մարդիկ», «Հոմերոսը և նրա ստեղծագործությունները», «Սպարտայի և Աթենքի երեխաները»;

Հին Արևելքի արվեստը և գիրը…

Հին Արևելքում բարձր զարգացման հասան հոգևոր մշակույթի բազմաթիվ ուղղություններ: Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի գեղարվեստական գրականությունը: Գեղարվեստական ստեղծագործություններն առավելապես կրոնական և առասպելական բնույթ ունեին: Դրանք պատմություններ են աստվածների և առասպելական հերոսների մասին, ինչպես նաև աղոթքներ: Օրինակ՝ շումերները պատմություններ էին ստեղծում իրենց աստվածների և նշանավոր արքաների հիշարժան գործերի մասին: Այդպիսի ստեղծագործություններ կային նաև մյուս ժողովուրդների մոտ: Հին Եգիպտոսի մշակույթի զարգացումը  տեղի էր ունենում կրոնական հավատալիքների առաջացմանը զուգընթաց,քանի որ արվեստը առաջին հերթին ծառայում էր կրոնական պատկերացումներին  և իր գոյությամբ նպաստում էր այդ պատկերացումների և գաղափարների  տարածմանը: Ընդհանրապես եգիպտական դիցարանը համարվում է ամենահարուստը այնտեղ առկա  աստվածների բազմազանությամբ ՝մոտ 2000 աստված:

Եգիպտական գաղափարագիրը

 

Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը Եգիպտոսում տաճարների պատերին տեսել էր բնության տարբեր երևույթներ և առարկաներ պատկերող գրային նշաններ: Քանի որ այդ գրից օգտվում էին տաճարների քրմերը, նա այն անվանեց հիերոգլիֆ, այսինքն՝ «սրբազան գիր»: Եգիպտական գիրը ստեղծվեց Ք.ա. IV հազարամյակի վերջին: Այն բաղկացած էր ավելի քան 700 նշանից: Սկզբում յուրաքանչյուր նշան նշանակում էր որևէ բառ կամ նույնիսկ նախադասություն: Հետագայում նշանները սկսեցին արդեն արտահայտել վանկեր:

 

Միջագետքյան սեպագիրը

 

 

Գրականություն

 

Հին Արևելքում բարձր զարգացման հասան հոգևոր մշակույթի բազմաթիվ ուղղություններ: Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի գեղարվեստական գրականությունը: Գեղարվեստական ստեղծագործություններն առավելապես կրոնական և առասպելական բնույթ ունեին: Դրանք պատմություններ են աստվածների և առասպելական հերոսների մասին, ինչպես նաև աղոթքներ: Օրինակ՝ շումերները պատմություններ էին ստեղծում իրենց աստվածների և նշանավոր արքաների հիշարժան գործերի մասին: Դրանք գրի էին առնվում և կրոնական տոների ժամանակներ կայացվում տաճարում հավաքված մարդկանց: Այդպիսի ստեղծագործություններ կային նաև մյուս ժողովուրդների մոտ:

 

Ճարտարապետություն և քանդակագործություն

 

 

Աղբյուրները՝ http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5810

http://artakhovhannisyan.blogspot.am/2013/10/1.html

 

Հոմերոսը և իր ստեղծագործությունները…

 

Հոմերոսը հին հույն բանաստեղծ է, էպոսագիր: Հայտնի չէ ստույգ, թե որ քաղաքում էծնվել: Գրել է շատ ստեղծագործություններ, էպոսներ: Օրինակ՝ՙՙ ՙ<<Իլիականի>> և <<Ոդիսականը>>:  «Ոդիսականը» հայտնի չափով «Իլիականի» շարունակությունն է:Գործողությունները տեղի են ունենում Տրոյական պատերազմիտասներորդ տարում, սակայն գործող անձանց պատմություններումհիշատակվում են դրվագներ, որոնք տեղի են ունեցել «Իլիականի» և  «Ոդիսականի» հիշատակած դեպքերի միջև: Պոեմը սկսվում է պատերազմիավարտի արդյունքների նկարագրությամբ: Տրոյական արշավանքիմասնակից բոլոր հերոսները վերադարձել են տուն, միայն Ոդիսևսն էտառապում օտարության մեջ՝ բռնի պահվելով Կալիպսո հավերժահարսիկղզում: Հետագա մանրամասները պատմվում են աստվածների կողմից,ովքեր հավաքի ժամանակ քննարկում են Ոդիսևսի ճակատագրի հարցը:Առաջին գրքում Ոդիսևսը Օգիգիա կղզում է, աստվածները չեն օգնումնրան, որովհետև նա ծանր վիրավորանք է հասցրել ծովի աստվածՊոսեյդոնին՝ կուրացնելով նրա որդուն՝ կիկլոպ Պոլիֆեմոսին: Ոդիսևսինհովանավորող Աթենան առաջարկում է Կալիպսոյի մոտ ուղարկելաստվածների բանբեր Հերմեսին՝ հրամայելով բաց թողնել Ոդիսևսին, իսկինքը հեռանում է Իթակե Ոդիսևսի որդու՝ Տելեմաքոսի մոտ: Այդ ժամանակԻթակեում փեսացուները հարսնախոսության են եկել Պենելոպեի մոտ,ամեն օր խնջույք են անում նրա պալատում և մսխում են նրաունեցվածքը: Աթենան հորդորում է Տելեմաքոսին գնալ Տրոյայիցվերադարձած Նեստորի և Մենելայոսի մոտ և հարցուփորձ անել հորմասին: Երկրորդ գրքում նկարագրվում է իթակեցիների ժողովը:Տելեմաքոսը գանգատվում է փեսացուներից, սակայն ժողովուրդն անզոր էազդեցիկ ու երիտասարդ իշխանների դեմ, որոնք պահանջում են,որպեսզի Պենելոպեն ընտրի նրանցից որևէ մեկին: Պենելոպենպատկերված է որպես խոհեմ կին, որը խորամանկությունների դիմելովհետաձգում է իր ամուսնությունը: Աթենայի օգնությամբ Տելեմաքոսընավով թաքուն հեռանում է Պիլոս՝ Նեստորի մոտ: Վերջինս հաղորդում էՏելեմաքոսին Տրոյայից աքայացիների վերադարձի և Ագամեմնոնիկործանման մասին, սակայն մնացյալը իմանալու համար ուղարկում էնրան Մենելայոսի մոտ, որը աքայական առաջնորդներից վերջինն էրվերադարձել տուն: Մենելայոսից Տելեմաքոսն իմանում է, որ Ոդիսևսըգերի է Կալիպսոյի մոտ: Այդ ընթացքում փեսացուները, որոնց վախեցրել է Տելեմաքոսի հեռանալը, դարան են կազմակերպում նրան ետդարձիճանապարհին սպանելու համար: Ամբողջ չորրորդ գիրքը լեցուն էկենցաղային պատկերներով՝ խնջույքներ, տոնակատարություններ,երգեցողություն, սեղանային զրույցներ: Հինգերորդ գրքից սկսվում էպատմության նոր գիծը: Պոեմի հաջորդ մասը գործ ունի հեքիաթայինի ևհրաշալիի հետ: Աստվածները Կալիպսոյի մոտ են ուղարկում Հերմեսին:Կալիպսոն իր կամքին հակառակ բաց է թողնում Ոդիսևսին, և նա իրկառուցած լաստով դուրս է գալիս բաց ծով: Լևկոթեա դիցուհու օգնությամբփրկվելով փոթորկից, որը բարձրացրել էր Պոսեյդոնը, Ոդիսևսը հայտնվումէ Սքերիա կղզում, որտեղ ապրում է փեակների երջանիկ ցեղը: ԱփինՈդիսևսը հանդիպում է փեակների արքա Ալկինոոսի դուստր Նավսիկեին:Ալկինոոսը և նրա կինը՝ Արետեն, ընդունում են օտարականին իրենցհարուստ պալատում և կազմակերպում խնջույք, որի ընթացքում կույրերգիչ Դեմոդոկոսը երգում է Ոդիսևսի սխրանքների մասին և դրանովստիպում է հյուրին արտասվել (գիրք ութերորդ): Ոդիսևսը հայտնում էփեակներին իրեն պատուհասած փորձանքների մասին (Գիրք իննիցտասներկուերորդ): Եվ այսպես, նախ նա իր ընկերների հետ կողոպտում էկիկոնների քաղաքը Թրակիայում: Այնուհետև փոթորիկը այս ու այն կողմ էնետում նրա նավը, և նա հայտնվում է հեքիաթային երկրներում: Նախլոտոֆագոսների՝ լոտոս ուտողների երկրում, որտեղ համտեսելով լոտոս,մարդը մոռանում է հայրենի երկրի մասին:

Կարծիք…

 

Իմ կարծիքով այս պոեմները շարունակություն ունեին:

 

 

Աղբյուրները՝ http://www.tarntercum.ru/2015/01/blog-post_19.html

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BD

 

  1. Ապացուցել, ուսումնական ձեռնարկի 14-ում առկա են սխալներ;
  2. Կատարել Հին Հունաստանի իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող նվազագույնը երկու գեղարվեստական և մեկ փաստագրական ֆիլմերի համեմատական վերլուծություն:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s