Posted in Uncategorized

Մաթեմաթիկա

Թեմատիկի գրավոր 

 

 

1) Գտեք  տրված  թվերի    2/3 մասերը .

ա)  72=72:3=24×2=48

բ)  15=15:3=5×2=10

2) Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

ա)  20  % – ը   հավասար է 15-ի

100:20=5×15=75

բ)  42  % – ը   հավասար է   64-ի

42×100:64=62

3) Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

                 6-ը՝       48-ի= 1/8

32-ը՝      128-ի= 1/4

4) 72  թիվը   բաժանեք  2 : 4  հարաբերությամբ:

72:6=12

12×2=24

12×4=48

5) Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

26,  45,  11,  6,  12

26+45+11+6+12=100

100:5=20

 

6) Ծառի բարձրությունը 12 մ է:  Առաջին տարին   ծառը աճել է բարձրության

1/6 մասի չափով, երկրորդ տարին՝ 1/4-ի   չափով:  Որքա՞ն է  աճել երկու   տարվա         ընթացքում  :

լուծում

1.12:6=2×1=2

2.12:4=3×1=3

3. 3+2=5

Պատ.՝ աճել է 5մ

 

7) Ուղղանկյան իրական չափերն են՝   երկարություն  45 մ, լայնություն  30 մ:  Ի՞նչ մակերես կունենա այդ ուղղանկյունը հատակագծում, եթե տրված է   մասշտաբը 1 : 100   -ի:

լուծում

1) 45×30=15550

2) 1550:100=13,5

8) Գտեք տառային արտահայտության արժեքը, եթե տրված է  a = 4

( 5 .  a  – 12) : 3 =(5×4-12):3=8/3=2 2/3

9) Հաշվի՛ր

-3-10=-13              -15+3=-12                -12-63=-75                     -3*12=-48
0,3+12,5=12,8        12,15-3,56=8,59         2,12*3,6= 64,927       14,004:0,02=70,02

16:(-4)=-4