Posted in Uncategorized

Մայրենի 13.12.2016թ.

Ծանոթանում ենք այլ ժողովուրդների հեքիաթների հետ և համեմատում մեր հեքիաթների հետ.

  • ռուսական ժողովրդական հեքիաթներ
  •  Օրինակ՝ Աղվեսն ու կատուն:
  • հնդկական ժողովրդական հեքիաթներ
  • Օրինակ՝ լեռնային լճակը:
  • ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ
  • Օրինակ՝ աքլորն ու աղվեսը: