Posted in Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ 12.12.2016թ.

  • <<Սիրտ>>-ը վիպակը ինձ տվեց…

Էդմոնդո դե Ամիչիսի <<Սիրտ>>-ը վիպակը ինձ շատ դուր եկավ:Բայց ամենա շատը դուր եկավ Մեր բարեկամ բանվորները և ես այս վիպակից հասկացա, որ բանվորները բարի և ազնիվ են և հասկացա, որ հարուստի և աղքատի տարբերությունը:Իմ կարծիքով այս երկու վիպակներն էլ լավն էին:

  • Տեղեկություններ գտնել բարբառների մասին…
Բարբառ, լեզվի ճյուղավորումը հանդիսացող համակարգ, որ իր յուրահատկություններով ընդհանուր է տվյալ հասարակության որոշակի հատվածի համար։ Եվ քանի որ տվյալ լեզվի բարբառային ճյուղավորումը կատարվում է որոշակի տարածքում, այդ պատճառով հաճախ ասում են տեղային կամ տերիտորիալ բարբառ։[1] Հանդես է գալիս որպես առօրյա-կենցաղային հաղորդակցման և բանավոր ստեղծագործության միջոց։ Բարբառը բնութագրվում է տարածքային ու գործառական սահմանափակությամբ, զարգացման նվազ հեռանկարով, ստորադաս վիճակով։ Լեզվի և բարբառի սահմանազատման չափանիշները հաճախ արտալեզվական են, չեն հիմնվում ներկառուցվածքային տարբերությունների վրա։ Լեզվական երկու մոտ համակարգեր, անկախ մերձավորության ու փոխհասկանալիության աստիճանից, բարբառներ են, եթե նրանց կրողներն ունեն միասնական էթնիկական ինքնագիտակություն ու ինքնանվանում և, ընդհակառակը, լեզուներ են, եթե նրանց կրողներն իրենց համարում են տարբեր ժողովուրդներ։ Նոր հայերենի շատ բարբառներ (Ագուլիսի, Առտիալի, Համշենի, Սվեդիայի) միմյանցից ավելի են տարբերվում քան իսպաներենն ու պորտուգալերենը, դանիերենն ու նորվեգերենը, ռուսերենն ու ուկրաիներենը, պարսկերենն ու տաջիկերենը և այլն։
Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Русский Д/З

·

Без названия.jpg

 

Изучите, в какой географической точке и каким народом был придуман рецепт  хлебного теста

Хлеб первий раз был создан в Египте.

·         Из каких злаков пекут  хлеб?

Из ржи пекут грубый, чёрный хлеб.

·         Спросите у старших поколений, какие ингредиенты нужны для приготовления хлеба и теста.

Хлеб-мука, соль, вода, сухой дрож, растительного масла.

Теста-Молоко, яцо, ванилин, сода, сахар, масла

·         Как у разных народов называется традиционный национальный хлеб? (например, лаваш, пури, кулич, багет, брецель,икмек…..)

Армянский-лаваш

Грузин-пури

Русский- буханка