Posted in Uncategorized

Դասարանական Աշխատանք Պատմություն

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 

  1. Թվարկել գյուղատնտեսության և արհեստագործության ճյուղերը;

Գյուղատնտեսություն-հողագործություն, անասնապահություն:

Արհեստագործություն-դարբնություն, զինագործություն, ոսկերչություն, քարագործություն, փայտամշակույթ, կաշեգործություն, մանածագործություն, գորգագործություն:

  1. Համեմատել բնակչության հիմնական խավերին;

Բնակչության հիմնական խավեր-ազնվականություն, քաղաքային ազատ բնակչություն,  գյուղական ազատ բնակչություն:

Նմանությունն այն է այդ երեք խավերի մեջ, որ երեք խավերում էլ տիրում էր ազատություն:

Տարբերությունն այն է այդ երեք խավերի մեջ, որ երկրորդ խավում՝քաղաքային ազատ բնակչության մեջ զբաղվում էին արհեստով և առևտրով, իսկ մյուս երկու խավերի մեջ ոչ: Առաջին խավը՝ազնվականությունը, տարբերվում է նրանով, որ ազատված էին հարկերից, խավի մեջ մտնում էր արքայատոհմը, նախարարական տները և հոգևորականները:

  1. Պատմել համահայկական թագավորությունների պետական կառուցվածքի մասին;
  2. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը ստրկատիրական պետություն էր:

Վանի թագավորությունը ստրկատիրական պետություն էր, որովհետև նրանք ունեին շատ թշնամիներ, այդ պատճառով լինում էին պատերազմներ: Պատերազմի ընթացքում գերիներ էին վերցնում և այդ գերիներին ոչ, թե գնդակահարում էին այլ նրանց դարձնում էին ստրուկ և աշխատեցնում տարատեսակ գործերում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s