Posted in English, Uncategorized

ENGLISH13.10.2016

Text 13,page 13 to read and translate!

Նասրեդինը կորցրել էր իր ավանակին: Նա գնաց նրան փնտրելու ամենուր, փնտրելիս նաև պայծառ երգում էր: Իր հարևաններից մեկըտ տեսավ նրան և ասաց.

-Բարև Նասրեդին, ինչ ես անում:

-Ես փնտրում եմ իմ ավանակին,-պատասխանեց Նասրեդինը:

-Դու չգիտես որտեղ է այն,-ասաց հարևանը:

-Ոչ, չգիտեմ:

-Այդ դեպքում ինչուն ես այդպես պայծառ երգում: Սովորոբար, երբ մարդիկ ինչ-որ բան են կորցնում տխրում ենբ:

-Այո, ճիշտ է,-պատասխանեց Նասրեդինը,-ես չեմ մտածում, որ իմ ավանակը կորել է: Իմ վերջին հույսն այն է, որ նա կարող է լինել այն բլուրի ետևում: Մի փոքր սպասիր և կտեսնես ինչպես եմ ես բղավում և դժգոհում, որ նա այնտեղ չէ:

 

 

3. an orange
 some gold
some oil
 a chair
some children
some water
a furniture
an umbrella
some butter
some apples
a piano
some leaves
4. a berry  C

some cheese U
a woman C
some paper U
some butter U
some money U
a butterfly C
 an orange C
some bread U
some boy U

some news U

a shirt C

an apple C

some salt U

some chocolate U

some water U
a chair C
some tea U
a leaf C
a bottle C
5.  She are some old ladys.
I have are big schoolbags.
He are tall boys.
There are pretty butterflys in window.
She are clever students.
I have got new hats.
She are famous actress.
He has got are heavy suitcases.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s