Posted in Uncategorized

ԿՈՄԻՏԱՍ ՄԱՅՐԵՆԻ

 

Սար ու քար

 

Ահա՛ սարը՝ ձորը բացել՝
Ե՛վ ահավոր, և՛ կանաչ․
Ահա՛ քարը՝ օրը գացել՝
Ե՛վ մահավոր, և՛ անաչ։

Ես ըզգացի, որ Կոմիտասը այս բանաստեղտության մեջ սիրում է սարերը և բնությունը նա գեղեցկացնում է մեր բնությունը և սարերը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s