Posted in Uncategorized

Պատմություն

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

  1. Նկարագրել բրոնզի դարի իրականությունը;

 Բրոնզե դար, մարդկության պատմության ժամանակաշրջան, երբ գլխավորապես օգտագործվել է բրոնզը, որը պայմանավորված էր պղնձի և անագի մշակման եղանակների կատարելագործմամբ։

  1. Պատմել Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան հուշարձանների մասին;

Բրոնզի դարը Հայկական լեռնաշխարհում տևել է 2000 տարի՝ մ.թ.ա. 3-2-րդ հազարամյակներ։ Այն անմիջապես հաջորդել էր Պղնձի-քարի դարաշրջանին։

  1. Թվարկել նախնադարյան հասարակության շերտավորման պատճառները;

 

  1. Համեմատել քարի դարի և բրոնզի դարի հասակակցիդ;

Բրոնզե դար, մարդկության պատմության ժամանակաշրջան, երբ գլխավորապես օգտագործվել է բրոնզը, որը պայմանավորված էր պղնձի և անագի մշակման եղանակների կատարելագործմամբ։