Posted in Uncategorized

Մայրենի

Առաջադրանքներ.

Գլուխ տասնվեցերորդ. ՔԵԶ ՆՈՐԻՑ ՏՈԻՆ ԿՏԱՆԵՄ

  • Այժմ լսիր ինձ ու հետո ինձ հետ երգիր։ — Կարո՞ղ ես նկարագրել երկու եղբայրների հարաբերությունը՝ ավագ և կրտսեր. ինչպե՞ս էին իրար հետ հարաբերվում:
  • Լավ բայց ավագ եղբայրը միքիչ խիստ էր փոքր եղբոր նկատմամբ:
  • Այս անգամ փոքր եղբայրը երգեց մեծի հետ և մինչ նրանք երգում էին, Յուլիսիսը նորից տեսավ գնացքը, նեգրին որը հենվել էր վագոնի եզրին ու ժպտալով ձեռքով էր անում։ Դա ամենահրաշալի բաներից մեկն էր, որ երբևէ պատահել էր Յուլիսիս Մաքոլիին՝ աշխարհում ապրած նրա չորս տարվա կյանքի ընթացքում։ Նա ձեռքով արեց այդ մարդուն, և մարդը պատասխանեց նրա ողջույնին, ոչ թե մի անգամ, այլ բազմաթիվ անգամներ։ Նա այդ կհիշի իր ողջ կյանքում։ — Ինչ կապ ես տեսնում եղբայրների երգի և նեգրին նորից հանդիպելու մեջ: Ինչու՞ կհիշի Յուլիսիսը այդ ողջույնները ամբողջ կյանքում և ինչ կսովորեցնի դա նրան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s