Posted in Uncategorized

Լավ ժամանակ դպրոցում 15.0 9.2016թ

Մի օր մեր դասատուների ծնդյանն էր և մեր դասարանը պաղկվեց սեղանի տակ երբ դասատուն եկավ մենք շատ լավ դիմավորեցինք և շնորհավորեցինք նրան և այդպես հետաքրքիր օր անցավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s