Posted in Uncategorized

(Տնային աշխատանք) Լրացումներ

323.Նախադասության բառերը փոխարինի՛ր հարցում արտահայտողհամապատասխան բառերով:

Օրիանկ՝
Արան հոգնած վերադարձավ դաշտից: — Ո՞վ ինչպե՞ս ի՞նչ արեց որտեղի՞ց:

Գնացքն անցավ:-Ի՞նչը ի՞նչ արեց :
Եկեղեցու զանգերը ղողանջում են:-Ի՞նչը  ի՞նչ արեց  որտեղի՞ց::
Մարդը դաշտում բահով փորում էր:-Ո՞վ որտե՞ղ ի՞նչը  ի՞նչ  արեց:
Մարդու ոտքը քարին կպավ:—Ո՞վ ի՞նչը ի՞նչ արեց:
Լուսացավ:-Ի՞նչ արեց:
Ձին ախոռում անհանգիստ վրնջում էր:-Ի՞նչը ո՞րտեղ ի՞նչ արեց:
Աղջիկները ջորն իջան ջրի:-Ովքե՞ր ո՞րտեղ ի՞նչ արեցին:
Ինքնաթիռը թռչում էր արծաթե ամպերի վրայով:-Ի՞նչը ի՞նչ արեց ո՞րտեղ:

329.Նախադասությունն ընդարձակիր՝ ինչպիսի՞ կամ ո՞ր հարցերինպատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացնելով:

Օրինակ՝
Կինը հարցրեց: — Երիտասարդ կինը հարցրեց:

Լայնեզր գլխարկով կինը հարցրեց:-Գեղեցիկ լայնեզր գլխարկով  կինը հարցրեց:

Շունը մտավ:-Փոքրիկ շունը մտավ:

Սիրտը քար է:-Փոքրիկ սիրտը քար է:

Հայրն ընկեր է:-Բարի հայրն ընկեր է:

Երկիրը պտտվում է:-Մեծ երկիրը պտտվում է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s