Տրամաբանական մաթեմատիկա

Տրամաբանական Մաթեմատիկա #6

1.Նվազման թե՞ աճման կարգով են դասավորված x,x2,x3,x4,x5 թվերը,եթե 0<x<1:

Պատ․՝ Աճման կարգով

2.Քանի՞ հատ եռանիշ թիվ կա, որոնց բոլոր թվանշանները կենտ են:

Պատ․՝ 125

3.Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ կա, որոնց երկրորդ և երրորդ թվանշանները զույգ են:

Պատ․՝ 2250

4.Գտնել բոլոր քառանիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների արտադրյալը զույգ թիվ է:

Պատ․՝ 8375

5․Փայտե խորանարդի կողմերը ներկած են: Այն բաժանում են 125 հավասար խորանարդների: Այդ փոքրիկ խորանարդներից քանի՞ հատի ոչ մի նիստը ներկած չի լինի:

Պատ․՝ 27

 

Տրամաբանակն Մաթեմատիկա #1

  • Խնդիր 1. Քանի՞ հատ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների թվանշանը մեծ է միավորների թվանշանից:

Պատ.` 45

  • Խնդիր 2. Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

Պատ`. I – 130

II – 260

III – 410

  • Խնդիր 3. 180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը 40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից:

Պատ`. I – 80

II – 60

III – 40

  • Խնդիր 4. Ծովային կրիան կոկորդիլոսից 3 անգամ քիչ ապրեց, իսկ կետից 2 անգամ շատ ապրեց: Պարզել, թե որքա՞ն ապրեց ծովային կրիան, եթե կոկորդիլոսը կետից 250 տարի շատ ապրեց:

Պատ.`

  • Խնդիր 5. Երեք կիլոգրամ մանդարինի և մեկ կիլոգրամ բանանի համար վճարեցին 1500 դրամ: Պարզել, թե որքա՞ն է բանանի գինը, եթե բանանի մեկ կիլոգրամը մեկ կիլոգրամ մանդարինից թանկ է 260 դրամով:

Պատ.` Բանան – 360 դրամ

Մանդարին – 1140 դրամ

  • Խնդիր 6. Պարզել, թե ի՞նչ տառ կամ թվանշան է գրված: 1AB23D23D23D23D23D23D23D23D23D23Dարտահայտության 587-րդ դիրքում:

Պատ.` 2

  • Խնդիր 7. Թիվը 3-ի և 6-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 7-ի: Գտնել այդ մնացորդների արտադրյալը:

Պատ.` 1