ՔԻՄԻԱ

Քիմիական տարրեր

Նախագիծ՝ Քիմիական տարրերը և դրանց տարածվածությունը․․․

Տնային աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2։

Նյութ՝ H2SO4

1. Նյութի անվանումը։

Ծծմբական թթու

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

H, S, O

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլներ կա՝ 2 H, 1 S, 4 O  ատոմներ։

4. Հաշվել՝ Mr:

Mr (H2SO4) = Ar(H)*2+Ar(S)+Ar(O)*4=2+32+64=98

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

m(H):m(S):m(O)=2:32:64

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

w (H) = 2/98*100% =2%

w (S) = 32/98*100% = 33%

w (O) = 100%-(2%+32%) =65%

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

Բարդ

8. Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը:

Mo (H2SO4) = 98*1,66*10-27կգ=1,63*10-25կգ

 

Նյութ՝ NaNO3

1. Նյութի անվանումը։

Նատրիում նիտրատ

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

Na, N, O

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլներ կա՝ 1 Na, 1 N, 3 O  ատոմներ։

4. Հաշվել՝ Mr:

Mr (NaNO3) = Ar(Na)+Ar(N)+Ar(O)*3=23+14+48=85

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

m(Na):m(N):m(O)=23:14:48

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

w (H) = 23/85*100% =27%

w (S) = 14/85*100% = 16%

w (O) = 100%-(27%+16%) =57%

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

Բարդ

8. Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը:

Mo (NaNO3) = 85*1,66*10-27կգ=1,41*10-25կգ

 

Նյութ՝ FeSO4

1. Նյութի անվանումը։

Երկաթի սուլֆատ

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

Fe, S, O

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլներ կա՝ 1 Fe, 1 S, 4 O  ատոմներ։

4. Հաշվել՝ Mr:

Mr (FeSO4) = Ar(Fe)+Ar(S)+Ar(O)*4=56+32+64=152

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

m(Fe):m(S):m(O)=56:32:64

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

w (Fe) = 56/152*100%= 37%

w (S) = 32/152*100% = 21%

w (O) = 100%-(37%+21%) = 42%

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

Բարդ

8. Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը:

Mo (FeSO4) = 152*1,66*10-27կգ=2,52*10-25կգ

 

Նյութ՝ KMnO4

1. Նյութի անվանումը։

Կալիումի պերմանգանատ

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

K, Mn, O

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլներ կա՝ 1 K, 1 Mn, 4 O ատոմներ։

4. Հաշվել՝ Mr:

Mr (KMnO4) = Ar(K)+Ar(Mn)+Ar(O)*4=39+55+64=158

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

m(K):m(Mn):m(O)=39:55:64

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

w (K) = 39/158*100% =25%

w (Mn) = 55/158*100% = 35%

w (O) = 100%-(25%+35%) = 40%

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

Բարդ

8. Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը:

Mo (KMnO4) = 158*1,66*10-27կգ=2,62*10-25կգ

 

Նյութ՝ SiO2

1. Նյութի անվանումը։

Սիլիցիումի երկօքսիդ

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

Si, O

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլներ կա՝ 1 Si, 2 O ատոմներ։

4. Հաշվել՝ Mr:

Mr (SiO2) = Ar(Si)+Ar(O)*2=28+32=60

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

m(Si):m(O)=28:32

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

w (Si) = 28/60*100% = 47%

w (O) = 100%-47 = 53%

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

Բարդ

8. Հաշվել մեկ մոլեկուի զանգվածը:

Mo (SiO2) = 60*1,66*10-27կգ=1*10-25կգ

Դասարանական աշխատանք․ 14.02.2018թ

Գործնական աշխատանք` Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի՝

Քիմիական բանաձևը, դա նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է քիմիական նշանների և եթե անհրաժեշտ է ինդեքսներիի միջոցով։

Ինդեքսը ցույց է տալիս ատոմների թիվը մոլեկուլի մեջ։

Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2։

Նյութ՝ Na2CO3

1. Նյութի անվանումը:

Na – կարբոնատ (սոդա)

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

Na – նատրիում, C – ածխածին, O – թթվածին

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլում կա՝ 2 Na, 1 C, 3 O ատոմներ

4. Հաշվել՝ Mr:

Mr (NaCO3) = Ar (Na)*2+Ar(C)+Ar(O)*3=23*2+12+16*3=46+12+48=106

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

m(Na): m(C): m(O)=46:12:48

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

w (Na) = 46/106*100%=43%

w (C) = 12/106*100% = 11%

w (O) = 100%-(43%+11%)=46%

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

Բարդ

8. Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը:

Mo (Na2CO3) = 106*1,66*10-27կգ=1,76*10-27կգ

 

Նյութ՝ H2SO4

1. Նյութի անվանումը։

 

2. Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը:

H, S, O

3. Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում:

Մեկ մոլեկուլներ կա՝ H, 1 S, 4 O  ատոմներ։

4. Հաշվել՝ Mr:

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m:

6. Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w:

7. Նյութը բարդ է, թե պարզ:

8. Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը:

Այսօր քիմիայի դասաժամին փորձ արեցինք։ Փորձի համար հարկավոոր է՝ տարայով ջուր, ապակե խողովակ և խցանի վրա ամրացված մոմ։ Ջրով լի տարայի վրա դնում ենք խցանի վրա ամրացրած մոմը և ապակե խողովակը դնում ենք խցանով մոմի վրա։ Միառժամանակ հետո տեսնում ենք, որ մոմը հանգեց և ջուրը բարձրացավ 1/5 մասով։

 

 

Գործնական  աշխատանք. Նյութերի հատկությունների ուսումնասիրում`

Ղեկավարվելով  հետևյալ  սխեմայով  բնութագրեք  հետևյալ  նյութերի` երկաթի,արծաթի,ոսկու, ջրի,կերակրի աղի,պղնձի,կավճի,ալյումինի,պղնձարջասպի , ածխաթթու գազի , շաքարի, էթիլ սպիրտի, քացախաթթվի, ացետոնի  ֆիզիկական հատկությունները  և  ֆիզիոլոգիական  ազդեցությունը  կենդանի   օրգանիզմների  վրա: 

Դասարանական աշխատանք․ Քիմիա

Հարաբերական ատոմային զանգված՝

Mо – (H) = 0,00000000000000000000000000167կգ = 1,67*10-27կգ

Мо – (О) = 0,00000000000000000000000000266կգ = 2,66*10-26կգ

Mo – (C) = 0,000000000000000000000000002կգ = 2*10-26կգ

Ar

Զ․ա․մ․=1\12 Mo(C) = 2*10-26կգ = 166*10-27կգ

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե տարրի մեկ ատոմի զանգվածը, քանի անգամ է մեծ զ․ա․մ․-ից։

Ar (H) = Mo (H) զ․ա․մ․ = 1,67*10-27/1,66*10-20կգ

Ar (O) = Mo (O) զ․ա․մ․ = 2,66*10-27/1,66*20կգ

Աղյուսակի սյունակում գրանցե՛ք տեղեկություն նյութի հոտի մասին: Ձեռքի թեթև շարժումով նյութի մակերեսից օդն ուղղեք ձեր կողմը և որոշե՛ք հոտ ունի՞արդյոք նյութը.

Նյութի անվան. Ագրեգ.վիճակը գույնը հոտը համը Խտու-թյունը Լուծ.ջրում հալմ.եռմ. Ջերմա-Էլեկտրա-հաղորդակց. Պլաստ.
 Երկաթ  պինդ  արծաթագույն չունի  չունի  ունի  ոչ  այո  ոչ ոչ
 Արծաթ  պինդ  արծաթագույն  չունի  չունի  ունի  ոչ  ոչ  ոչ  ոչ
 Ոսկի  պինդ ոսկեգույն  չունի  չունի  ունի  ոչ  ոչ  ոչ  ոչ
 Ջուր  հեղուկ  թափանցիկ  չունի  ունի  միջին  այո  այո  ոչ  ոչ
 Կերակրի աղ  պինդ  սպիտակ  չունի  ունի  ունի  այո  ոչ  ոչ  ոչ
 պղինձ  պինդ  տարբեր  չունի  չունի  ունի  ոչ  ոչ  ոչ  ոչ
 կավիճ  պինդ  սպիտակ  չունի  չունի  ունի  ոչ  ոչ  ոչ  ոչ

 

ալյումին  պինդ  տարբեր  չունի  չունի  ունի  ոչ  այո  ոչ
 պղնձարջասպ  պինդ  կապույտ չունի  չունի  ունի  ոչ  այո  ոչ
շաքար  պինդ  սպիտակ  չունի  ունի  ունի  այո  ոչ  ոչ
 էթիլ սպիրտ հեղուկ  թափանցիկ  ունի  չունի  չունի  ոչ  ոչ  ոչ
 քացախաթթու  հեղուկ  շագանակագույն  ունի ունի  չունի  ոչ ոչ ոչ
 ացետոն  հեղուկ  թափանցիկ  ունի  չունի  չունի  ոչ ոչ  ոչ