Առողջագիտություն

Առողջ սնունդ․

Դերը և նշանակությունը․

Սնունդը մարդու կյանքի ամենակարևոր գործոններից մեկն է։ Սնունդի միջոցով օրգանիզմ են մտնում բոլոր այն նյութերը, որոնք պարտադիր են նրա նորմալ կենսագործունեության համար։

Սննդի կազմության մեջ են մտնում հինգ հիմնական բաղադրիչներ․

1․ Սպիտակուց

2․ Ածխաջուր

3․ Ճարպ

4․ Աղ

5․ Ջուր

Սպիտակուցներն օգտագործում են, որպես կառուցողական նյութ, իսկ ածխաջրերը և ճարպերը՝ էներգիայի աղբյուր։ Կերած մթերքները մարսողության հաշվին քայքայվում և դառնում են կառուցողական միավորներ և վերակառուցվելով օգտագործվում օրգանիզմի կարիքների համար։

Օրական պահանջը բավարարելու համար մարդը պետք է սնվի 4-5 ժամը մեկ փոքր չափաբաժիններով։ Քանի որ չկա մի ուտելիք, որը պարունակի մեր անհրաժեշտ նյութերը միառժամանակ պազմազան։

Սննդամթերքի կալորիաներ

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/09/18/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80/

—  սննդակարգի կանոնները

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2014/02/27/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3/

նորմալ քաշ

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/02/24/107/

—  սննդային անառողջ սովորություններ

—  սննդային անվտանգությունը ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:

առաջադրանքներ

  1. դիցուկ. օրվա ձեր ծախսը կազմում է 2500 կկալ. օգտագործելով  բլոգում դրված սննդամթերքի կալորիաներ նյութի աղյուսակը  կազմեք մի ճաշացանկ,որի էներգետիկ արժեք բավարարի ձեր օրեկան պահանջին; Համեմատեք ձեր օրեկան սննդացանկի հետ ինչ հետևություններ կարող եք անել, բավարար թե ավել է ձեր սննդացանկը
  2. չափեք ձեր հասակը և քաշը, համաձայն նորմալ քաշ նյութում տրված բանաձևի հաշվեք ձեր հասակ քաշ հարաբերությունը. արեք հետևություն
  3. ինչ սննդային անառողջ սովորություններ ունի ժամանակակից մարդը, դուք ,
  4. թվարկեք   ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ թույլատրելի և ոչ ցանկալի մթերքների ցանկը

Հիգիենա․ Առողջագիտություն

Գիտություն առողջության մասին, որն ուսումնասիրում է շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա և դրա հիման վրա մշակում միջոցառումներ միջավայրի վնասակար ազդեցության և հիվանդությունների առաջացման կանխարգելման նպատակով: Պրոֆիլակտիկ բժշկության հիմքն է:

Հիգիենայի ուսումնասիրության օբյեկտ են հանդիսանում շրջակա միջավայրի գործոնները (ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և այլն): Ֆիզիկական գործոններն են օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և շարժումը, մթնոլորտային ճնշումը, արևային ճառագայթումը, աղմուկը, վիբրացիան և այլն: Քիմիական գործոնների ներգործությունը արտահայտվում է շրջակա միջավայրի գործոնների բաղադրիչ մաս հանդիսացող զանազան նյութերի (օրինակ`օդ, ջուր և այլն) ազդեցությամբ մարդու օրգանիզմի վրա:Կենսաբանական գործոններն են ախտածին մանրէները, հելմինթները, տզերը, որոնց ներգործությունը մարդու վրա կարող է տարբեր հիվանդությունների պատճառ դառնալ:Կարևոր են նաև կյանքի պայմաննները` աշխատանքի բնույթը, սնունդը, բնակվելու պայմանները և այլն:

Հիգիենան զբաղվում է հիվանդությունների կանխարգելմամբ, այլ ոչ թե բուժմամբ:

Առողջագիտություն․ 05-09․02․2018թ․

Ուսումնահետազոտական աշխատանք
1.      Հասկացություն օրգանիզմի մասին: Մարդը, որպես կենդանի օրգանիզմ բնության մեջ և մարդածին միջավայր, դրանց փոխազդեցությունները
2.      Առողջ ապրելակերպ : ինչ է առողջությունը, ինչպես առողջ լինել, առողջ ապրելակերպի բաղկացուցիչ մասերը, առողջության գործոնները
3.      Անձնական հիգիենա
4.      Առողջ սնունդ, դերը և նշանակությունը,
—  սննդակարգի կանոնները
—  սննդային անառողջ սովորություններ
—  սննդային անվտանգությունը ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:
Առաջադրանք ` պատրասած նյութերը տեղադրել բլոգերում, թողարկել ենթակայքում

Առողջագիտություն․ 29.01.2018թ.

  • Հասկացություն օրգանիզմի մասին

Մարդը, որպես կենդանի օրգանիզմ բնության մեջ և մարդածին միջավայր, դրանց փոխազդեցությունները

առաջադրանքներ

  • սահմանեք օրգանիզմ  հասկացությունը
  • ինչպես և ինչու է այն գործում որպես մի ամբողջություն
  • ինչ բան է մարդածին միջավայրը
  • ինչպես է մարդածին միջավայր ազդում բնության վրա

Առողջ ապրելակերպ :

Ինչ է առողջությունը։

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ մարդը լավ է զգում իրան։

Ինչպես առողջ լինել, առողջ ապրելակերպի բաղկացուցիչ մասերը։

Առողջության գործոնները։

1. Շրջակա միջավայր

2. Հիգիենա

3. Նորմալ հոգեվիճակ

4. Աղքատություն

5. Առողջ սնունդ

6. Վնասական սովորույթներ

7. Առողջ ապրելակերպ

8. Մարզանք և կոփում

9. Ժառանգականություն

10.Կրթություն

 

   Անձնական հիգիենա

Ինչ բան է հիգիենա

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2014/02/27/%D5%B0%D5%AB%D5%A3%D5%AB%D5%A5%D5%B6%D5%A1/